Sisäministeriön asetus tilannekuvatoiminnasta

Sisäministeriön asetus tilannekuvatoiminnasta

SM019:00/2023 Säädösvalmistelu

Asetus annetaan pelastuslain 31 a §:n 6 momentin (HE 184/2022) nojalla. Asetuksella säädettäisiin tilannekuvan sisällöstä, kokoamisesta, analysoinnista, ylläpitämisestä ja jakamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM019:00/2023

Asianumerot VN/10916/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 15.2.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 18.1.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Tommi Luhtaniemi, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 456 0068
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella asetus siten, että se voidaan saattaa voimaan 1.1.2024 lukien.

Tiivistelmä

Asetus annetaan pelastuslain 31 a §:n 6 momentin (HE 184/2022) nojalla. Asetuksella säädettäisiin tilannekuvan sisällöstä, kokoamisesta, analysoinnista, ylläpitämisestä ja jakamisesta.

Lisää aiheesta