Inrikesministeriets förordning om lägesbildsverksamhet

Inrikesministeriets förordning om lägesbildsverksamhet

SM019:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Förordningen utfärdas med stöd av 31 a § 6 mom. i räddningslagen (RP 184/2022 rd). Förordningen ska innehålla bestämmelser om lägesbildens innehåll och om sammanställande, analys, upprätthållande och distribuering av den.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM019:00/2023

Ärendenummer VN/10916/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 15.2.2023 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 18.1.2023

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 151/2024

Kontaktperson
Tommi Luhtaniemi, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 456 0068
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on valmistella asetus siten, että se voidaan saattaa voimaan 1.1.2024 lukien.

Sammandrag

Förordningen utfärdas med stöd av 31 a § 6 mom. i räddningslagen (RP 184/2022 rd). Förordningen ska innehålla bestämmelser om lägesbildens innehåll och om sammanställande, analys, upprätthållande och distribuering av den.

Mer om ämnet