Rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäministeriön asetuksen muuttaminen

SM021:00/2022 Säädösvalmistelu

Hanke rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäministeriön asetuksen (776/2008) muuttamiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM021:00/2022

Asianumerot VN/11536/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 20.5.2022 – 1.10.2022

Asettamispäivä 20.5.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Noora Märijärvi, Ylitarkastaja
puh. +358 295 421 612
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoituksena on muuttaa sisäministeriön asetusta siten, että Rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksiin sovellettaisiin aiempaa laajemmin ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa ulkoministeriön asetuksessa määriteltyjä edellytyksiä ja ehtoja sekä korvausten tasoa. Tavoitteena on, että rajavalvonta-asiantuntijan tehtävään sekä vastaavaan kansainväliseen asiantuntijatehtävään määrätyt Rajavartiolaitoksen virkamiehet olisivat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa muiden ulkomaille lähetettyjen valtion virkamiesten kanssa.

Tiivistelmä

Hanke rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäministeriön asetuksen (776/2008) muuttamiseksi.

Lähtökohdat

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 33 §:n 1 momentin mukaan Rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä ulkomaanedustuksen korvauksista annetussa laissa (596/2006) säädetään.
Ulkomaanedustuksen korvauksista annettua ulkoministeriön asetusta (1048/2010) on muutettu muun muassa päivittämällä asemapaikkojen olosuhdeluokituksia 1.4.2022 lukien. Rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annettua sisäministeriön asetusta on tarpeen muuttaa vastaamaan näitä muutoksia. Lisäksi tarkastellaan mahdollisia muita muutostarpeita.