NPO-toimijat

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat)

SM024:00/2023 Kehittäminen

förhindrande, exstremism, penningtvätt

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM024:00/2023

Asianumerot VN/34756/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2022 – 30.11.2024

Asettamispäivä 1.12.2022

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeella on tarkoitus vastata OECD:n alaisen FATF:n (Financial Action Task
Force) edellisessä, vuonna 2019 suoritetussa Suomea koskevassa maa-arviossa1 esitettyyn kritiikkiin ja riskeihin liittyen NPO-sektoria kohtaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa.

Tiivistelmä

förhindrande, exstremism, penningtvätt

Lähtökohdat

Hanke mahdollistaa niin viranomaisten, ilmoitusvelvollisten kuin NPO-toimijoiden kouluttamisen, hyvien käytänteiden jakamisen sekä viestinnän tehostamisen ennalta estävyyden aikaansaamiseksi.

Lisää aiheesta