NPO-akörer

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och oavsiktliga aktörer (NPO-aktörer)

SM024:00/2023 Projekt

förhindrande, exstremism, penningtvätt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM024:00/2023

Ärendenummer VN/34756/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.12.2022 – 30.11.2024

Datum för tillsättande 1.12.2022

Mål och resultat

Hankkeella on tarkoitus vastata OECD:n alaisen FATF:n (Financial Action Task
Force) edellisessä, vuonna 2019 suoritetussa Suomea koskevassa maa-arviossa1 esitettyyn kritiikkiin ja riskeihin liittyen NPO-sektoria kohtaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa.

Sammandrag

förhindrande, exstremism, penningtvätt

Utgångspunkter

Hanke mahdollistaa niin viranomaisten, ilmoitusvelvollisten kuin NPO-toimijoiden kouluttamisen, hyvien käytänteiden jakamisen sekä viestinnän tehostamisen ennalta estävyyden aikaansaamiseksi.

Mer om ämnet