LAMA-ohjelman päivittäminen

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman päivittäminen

SM028:00/2020 Kehittäminen

Hankkeen tarkoituksena on päivittää laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma vuosille 2021-2024.Ohjelmassa tarkastellaan edellisten toimintaohjelmien lisäksi myös ilman oleskelulupaa maassa oleskelevien asemaa ja heihin liittyviä hyväksikäytön ilmiöitä sekä ihmiskaupan uhrien asemaa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM028:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-1957

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.9.2020 – 31.5.2021

Asettamispäivä 10.9.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on päivittää laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma vuosille 2021– 2024. Ohjelmassa tarkastellaan edellisten toimintaohjelmien lisäksi myös ilman oleskelulupaa maassa oleskelevien asemaa ja heihin liittyviä hyväksikäytön ilmiöitä sekä ihmiskaupan uhrien asemaa.

Toimintaohjelmassa tarkastellaan toimenpiteitä, joilla ehkäistään oleskelua maassa ilman laillista oleskeluoikeutta, alkaen ennakoivista toimista lähtö- ja kauttakulkumaissa ja jatkuen aina kotiin paluuseen ja uudelleenkotoutumiseen. Strategisen tason linjausten lisäksi ohjelmassa esitettäisiin konkreettisia toimenpiteitä. Toimenpide-ehdotuksia ei rajata koskemaan sisäministeriön hallinnonalaa, vaan ohjelman tavoitteena olisi vaikuttaa laajemmin laittoman maassa oleskelun ilmiöön.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on päivittää laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma vuosille 2021-2024.Ohjelmassa tarkastellaan edellisten toimintaohjelmien lisäksi myös ilman oleskelulupaa maassa oleskelevien asemaa ja heihin liittyviä hyväksikäytön ilmiöitä sekä ihmiskaupan uhrien asemaa.

Lähtökohdat

Edellinen, järjestyksessään kolmas laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma laadittiin vuosille 2017 – 2020. Tämän hankkeen tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti päivittää laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma ajalle 2021– 2024.

Lisää aiheesta