Lainsäädäntöhanke rahoitusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Lainsäädäntöhanke rahoitusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi

SM035:00/2019 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on valmistella lainvalvontaviranomaisten pääsyä rahoitustietoon koskevan direktiivin johdosta tarpeelliset säädösmuutokset hallituksen esityksen muotoon sekä niihin liittyvät asetusmuutokset. Hankkeessa tehdään ehdotukset muista tarpeellisista säädösmuutoksista, jotka liittyvät neljänteen ja viidenteen rahanpesudirektiiviin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM035:00/2019

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.1.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 10.1.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  38/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Direktiivin tarkoituksen on parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista vastuussa olevien viranomaisten pääsyä rahoitustietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, joilla on valtuudet päästä pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Direktiivissä säännellään jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa ja Europolin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa.

VastuuministeriSisäministeri Ohisalo

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 461 5191

Tiivistelmä

Tehtävänä on valmistella lainvalvontaviranomaisten pääsyä rahoitustietoon koskevan direktiivin johdosta tarpeelliset säädösmuutokset hallituksen esityksen muotoon sekä niihin liittyvät asetusmuutokset. Hankkeessa tehdään ehdotukset muista tarpeellisista säädösmuutoksista, jotka liittyvät neljänteen ja viidenteen rahanpesudirektiiviin.

Lisää aiheesta