Lainsäädäntöhanke rahoitusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Lainsäädäntöhanke rahoitusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi

SM035:00/2019 Säädösvalmistelu

Tehtävänä on valmistella lainvalvontaviranomaisten pääsyä rahoitustietoon koskevan direktiivin johdosta tarpeelliset säädösmuutokset hallituksen esityksen muotoon sekä niihin liittyvät asetusmuutokset. Hankkeessa tehdään ehdotukset muista tarpeellisista säädösmuutoksista, jotka liittyvät neljänteen ja viidenteen rahanpesudirektiiviin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM035:00/2019

Asianumerot SMDno-2019-1504 , VN/6203/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.1.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 10.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 40/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  7.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 70/2022

Direktiivin tarkoituksena on parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista vastuussa olevien viranomaisten pääsyä rahoitustietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, joilla on valtuudet päästä pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Direktiivissä säännellään jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa ja Europolin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 461 5191
[email protected]

Tiivistelmä

Tehtävänä on valmistella lainvalvontaviranomaisten pääsyä rahoitustietoon koskevan direktiivin johdosta tarpeelliset säädösmuutokset hallituksen esityksen muotoon sekä niihin liittyvät asetusmuutokset. Hankkeessa tehdään ehdotukset muista tarpeellisista säädösmuutoksista, jotka liittyvät neljänteen ja viidenteen rahanpesudirektiiviin.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.