Vapaaehtoisen paluun avustaminen

Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta

SM035:00/2023 Säädösvalmistelu

Asetuksella säädetään vapaaehtoisen paluun avustuksesta ja sen määrästä sekä avustuksen myöntämisen menettelyistä. Asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2023.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM035:00/2023

Asianumerot VN/23754/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 14.8.2023 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Niina Lääperi, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 520 2814
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta siten, että uusi asetus tulee voimaan 1.1.2024 edellisen asetuksen voimaantulon päätyttyä.

Hankkeessa pannaan täytäntöön pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaus, jonka tavoitteena on porrastaa vapaaehtoisen paluun avustus siten, että se kannustaa mahdollisimman nopeaan maasta poistumiseen ja muutoksenhausta turvapaikkapäätökseen pidättäytymiseen.

Tiivistelmä

Asetuksella säädetään vapaaehtoisen paluun avustuksesta ja sen määrästä sekä avustuksen myöntämisen menettelyistä. Asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2023.

Lähtökohdat

Sisäministeriö antoi 17 päivänä joulukuuta 2021 voimaan tulleen asetuksen (1192/2021) vapaaehtoisen paluun avustuksesta. Asetus perustuu kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 31 §:ään.

Lisää aiheesta