Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen

SM036:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM036:00/2017

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.1.2018 – 30.12.2021

Asettamispäivä 9.1.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 1.6.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  49/2021
  4/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Uudistetaan pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Uudessa laissa säädettäisiin muun muassa alkusammutusvälineiden ja rakennuksiin asennettavien palonilmaisulaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja valvonnasta. Laissa säädettäisiin myös paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen toteutuksesta sekä käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta.

VastuuministeriSisäministeri Ohisalo

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies
puh. 0295 488 432
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Sisäministeriön pelastusosaston hankkeessa uudistetaan pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007) eli nk. laitelaki. Myös laitelain nojalla annettujen asetusten muutostarpeet arvioidaan.

Sääntelyn soveltamisalaan kuuluvat mm. palovaroittimien ja käsisammuttimien tuotevaatimukset, paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen toteutus sekä käsisammuttimien tarkastus ja huolto.

Hankkeen valmistelua tukemaan on asetettu työryhmä.

Lähtökohdat

Voimassa oleva laitelaki on vuodelta 2007, jonka jälkeen rakennusten palo- ja käyttöturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta koskeviin säädöksiin on tullut muutoksia. Näitä säädöksiä ovat erityisesti pelastuslaki (379/2011) ja ympäristöministeriön rakentamismääräykset sekä kansalliset ja EU-säädökset, jotka koskevat tuotteiden markkinavalvontaa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista. Myös henkilörekistereitä koskevan sääntelyn riittävyys on tarkistettava.