Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen

SM036:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM036:00/2017

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.1.2018 – 31.12.2019

Asettamispäivä 9.1.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies
puh. 0295 488 432

Tavoitteet ja tuotokset

Sisäministeriön pelastusosasto on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on tarkistaa pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) eli nk. laitelain uudistustarve. Myös laitelain sääntelyalan kuuluvan asetustasoisen sääntelyn muutostarve arvioidaan.

Hankkeen tehtävä on laatia hallituksen esitys tarvittavista lainsäädäntömuutoksista niin, että esitys voidaan antaa eduskunnalle syysistuntokaudelle 2018.

Hankkeen valmistelua tukemaan on asetettu työryhmä.

Lähtökohdat

Voimassa oleva laitelaki on vuodelta 2007, jonka jälkeen rakennusten palo- ja käyttöturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta koskeviin säädöksiin on tullut muutoksia. Näiden muutosten vaikutukset laitelakiin on syytä arvioida. Hankkeessa tarkistetaan myös henkilörekistereitä koskevan sääntelyn riittävyys.

Lisäksi tarkistetaan laitelain nojalla annettujen asetusten ajantasaisuus.