Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen

SM036:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM036:00/2017

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.1.2018 – 31.12.2019

Asettamispäivä 9.1.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies
puh. 0295 488 432

Tavoitteet ja tuotokset

Sisäministeriön pelastusosaston hankkeessa tarkistetaan pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) eli nk. laitelain uudistustarve. Myös laitelain nojalla annettujen asetusten muutostarpeet arvioidaan.

Sääntelyn soveltamisalaan kuuluvat mm. palovaroittimien ja käsisammuttimien tuotevaatimukset, rakennusten poistumisreittien opasteet, paloilmoittimien ja automaattiset sammutuslaitteistojen toteutus sekä käsisammuttimien tarkastus ja huolto.

Hankkeen valmistelua tukemaan on asetettu työryhmä.

Lähtökohdat

Voimassa oleva laitelaki on vuodelta 2007, jonka jälkeen rakennusten palo- ja käyttöturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta koskeviin säädöksiin on tullut muutoksia. Näitä säädöksiä ovat erityisesti pelastuslaki (379/2011) ja ympäristöministeriön rakentamismääräykset sekä kansalliset ja EU-säädökset, jotka koskevat tuotteiden markkinavalvontaa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista. Myös henkilörekistereitä koskevan sääntelyn riittävyys on tarkistettava.