Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen

SM036:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM036:00/2017

Asianumerot SMDno-2017-2100 , VN/6170/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.1.2018 – 30.6.2024

Asettamispäivä 9.1.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 6/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 4/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  25.1.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 13/2024

Uudistetaan pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Uudessa laissa säädettäisiin muun muassa alkusammutusvälineiden ja rakennuksiin asennettavien palonilmaisulaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja valvonnasta. Laissa säädettäisiin myös paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen toteutuksesta sekä käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

Lisätietoa

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies
puh. 0295 488 432
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa uudistetaan pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007) eli nk. laitelaki. Myös laitelain nojalla annettujen asetusten muutostarpeet arvioidaan.

Sääntelyn soveltamisalaan kuuluvat mm. palovaroittimien ja käsisammuttimien tuotevaatimukset, paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen toteutus sekä käsisammuttimien tarkastus ja huolto.

Hankkeen valmistelua tukemaan on asetettu työryhmä.

Lähtökohdat

Voimassa oleva laitelaki on vuodelta 2007, jonka jälkeen rakennusten palo- ja käyttöturvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta koskeviin säädöksiin on tullut muutoksia. Näitä säädöksiä ovat erityisesti pelastuslaki (379/2011) ja ympäristöministeriön rakentamismääräykset sekä kansalliset ja EU-säädökset, jotka koskevat tuotteiden markkinavalvontaa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista. Myös henkilörekistereitä koskevan sääntelyn riittävyys on tarkistettava.

Lisää aiheesta