Reform av lagen om anordningar inom räddningsväsendet

SM036:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM036:00/2017

Ärendenummer SMDno-2017-2100 , VN/6170/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.1.2018 – 29.12.2023

Datum för tillsättande 9.1.2018

Lagberedning

RP med förslag till lag om vissa brandsäkerhetsanordningar och lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
  • 1

    Under beredning

    Tillagd i sessionsperioden 26.4.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) ska omarbetas. I den nya lagen ska det bl.a. föreskrivas om tillsynen över och överensstämmelsen med kraven för primärsläckningsutrustning och branddetektorer som installeras i byggnader. I lagen föreslås även bestämmelser om brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar samt om kontroll och underhåll av handbrandsläckare.

Ansvarig ministerSisäministeri Mikkonen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies
tel. 0295 488 432
[email protected]

Mål och resultat

I projektet revideras lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) samt de förordningar som utfärdats med stöd av lagen.

Tillämpningsområdet för regleringen omfattar bl.a. produktkrav för brandvarnare och handbrandsläckare, kontroll och underhåll av handbrandsläckare samt bestämmelser om brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar.

Utgångspunkter

Den gällande lagen är från år 2007, varefter det har gjorts ändringar i bestämmelserna om byggnaders brand- och driftsäkerhet samt produktsäkerhet. Sådana författningar är i synnerhet räddningslagen (379/2011) och miljöministeriets byggbestämmelser samt nationella författningar och EU-bestämmelser som gäller marknadskontrollen av produkter. Även bestämmelserna om personregister ska ses över.

Mer om ämnet