Ulkomaalaislain muuttamista koskeva hanke

Hanke tiettyjen kansainvälistä suojelua koskevien ulkomaalaislain säännösten muuttamiseksi

SM037:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys tiettyjen EU:n määritelmädirektiivin (2011/95/EU) mahdollistamien ulkomaalaislain muutosten toteuttamiseksi sekä direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM037:00/2023

Asianumerot VN/24058/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.8.2023 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (määritelmädirektiivi)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 13/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  18.4.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Hankkeessa valmistellaan muutokset ulkomaalaislakiin, joilla muun muassa kansainvälinen suojelu muutetaan luonteeltaan väliaikaiseksi, ja kansainvälisen suojelun lupien pituus lyhennetään EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin eli myönnettyyn turvapaikkaan perustuvan luvan kohdalla kolmeen vuoteen ja toissijaiseen suojeluun perustuvan luvan kohdalla yhteen vuoteen. Hankkeessa valmistellaan myös muutokset, joilla suojelun asema lakkautetaan, siihen perustuva oleskelulupa poistetaan ja asetetaan maahantulokielto, jos henkilö syyllistyy Suomessa vakavaan rikokseen, joka vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai jos henkilö vaarantaa kansallista turvallisuutta.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Milla Väisänen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 698
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietyt kansainvälistä suojelua koskevat hallitusohjelman kirjaukset, jotka edellyttävät lainsäädäntömuutoksia ja hallituksen esityksen antamista kevätistuntokaudella 2024.

Kansainvälinen suojelu muutetaan luonteeltaan väliaikaiseksi, ja kansainvälisen suojelun lupien pituus lyhennetään EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin eli myönnettyyn turvapaikkaan perustuvan luvan kohdalla kolmeen vuoteen ja toissijaiseen suojeluun perustuvan luvan kohdalla yhteen vuoteen. Lupien jatkaminen edellyttää arviota
kansainvälisen suojelun jatkamisen tarpeesta.

Kansainvälisen suojelun asema lakkautetaan, siihen perustuva oleskelulupa poistetaan ja asetetaan maahantulokielto, jos henkilö syyllistyy Suomessa vakavaan rikokseen, joka vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai jos henkilö vaarantaa kansallista turvallisuutta. Palautuskieltoa ei loukata.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys tiettyjen EU:n määritelmädirektiivin (2011/95/EU) mahdollistamien ulkomaalaislain muutosten toteuttamiseksi sekä direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa todetaan hallituksen ottavan käyttöön määritelmä-, menettely- ja paluudirektiivien mahdollistamat tiukennukset ja parhaat käytänteet, jotka tukevat hallituksen tavoitteita tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa. Hallitusohjelmassa todetaan hallituksen tuovan tietyt ulkomaalaislain muutosesitykset eduskuntaan viimeistään kevätkaudella 2024.

Lisää aiheesta