Rikoksiin syyllistyneiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistaminen

SM045:00/2015 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM045:00/2015

Asianumerot SMDno-2015-1328

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.9.2015 – 12.10.2018

Asettamispäivä 24.9.2015

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  13/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  28.3.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 84/2018

Esityksessä ehdotetaan,että karkotuspäätösten täytäntöönpanokelpoisuussäännöksiä muutettaisiin niin, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkotuspäätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin; lisäksi ehdotetaan täytäntöönpanosääntelyn kokonaisuuden selkiyttämistä sekä lisättäväksi lakiin säännös laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen tarkoitetun eurooppalaisen matkustusasiakirjan myöntävästä viranomaisesta.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin.

Lähtökohdat

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan.