Avlägsnande av personer som gjort sig skyldiga till grova brott eller som är farliga för den allmänna ordningen

SM045:00/2015 Lagstiftningsprojekt

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om verkställighet av beslut om utvisning ska ändras så att vissa utvisningsbeslut i anslutning till allmän ordning eller säkerhet ska kunna verkställas snabbare.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM045:00/2015

Ärendenummer SMDno-2015-1328

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 24.9.2015 – 12.10.2018

Datum för tillsättande 24.9.2015

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 1.2.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  13/2018
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 84/2018

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om utvisningsbeslutens verkställbarhet ändras, så att vissa utvisningsbeslut som anknyter till allmän ordning eller säkerhet ska kunna verkställas snabbare. Det föreslås också att verkställighetsbestämmelserna som helhet förtydligas och att det tas in en bestämmelse om den myndighet som utfärdar europeiska resehandlingar för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Sammandrag

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om verkställighet av beslut om utvisning ska ändras så att vissa utvisningsbeslut i anslutning till allmän ordning eller säkerhet ska kunna verkställas snabbare.

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering konstateras det att personer som gjort sig skyldiga till grova brott, återfallsbrottslingar och personer som är farliga för den allmänna ordningen ska avlägsnas ur landet snabbare än hittills.

Mer om ämnet

IM Beslut

IM Beslut