Sisäisen turvallisuuden selonteko

Sisäisen turvallisuuden selonteko

SM048:00/2019 Kehittäminen

Sisäisen turvallisuuden selonteon hankkeen tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukainen sisäisen turvallisuuden selonteko ja antaa samassa yhteydessä eduskunnan edellyttämä kirjallinen selvitys niistä toimenpiteistä, joihin hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 5/2017 vp johdosta on ryhdytty.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM048:00/2019

Asianumerot SMDno-2019-1708 , VN/6127/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.10.2019 – 1.6.2021

Asettamispäivä 11.10.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan

Keino Laaditaan hallintorajat ylittävän sisäisen turvallisuuden selonteko eduskunnalle

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on antaa eduskunnalle sisäisen turvallisuuden selonteko ja eduskunnan edellyttämä kirjallinen selvitys niistä toimenpiteistä, joihin hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 5/2017 johdosta on ryhdytty, vuoden loppuun 2020 mennessä.

Tiivistelmä

Sisäisen turvallisuuden selonteon hankkeen tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukainen sisäisen turvallisuuden selonteko ja antaa samassa yhteydessä eduskunnan edellyttämä kirjallinen selvitys niistä toimenpiteistä, joihin hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 5/2017 vp johdosta on ryhdytty.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” ja hallituksen toimintasuunnitelmassa päätettiin kokonaisvaltaisen ja hallintorajat ylittävän sisäisen turvallisuuden selonteon laatimisesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Eduskunnan hallintovaliokunta on lisäksi edellyttänyt mietinnössään 5/2017, että eduskunnalle annetaan vuoden 2020 loppuun mennessä kirjallinen selvitys niistä toimenpiteistä, joihin valiokunnan mietinnön HaVM 5/2017 vp johdosta on ryhdytty.

Hallintovaliokunta edellytti lisäksi, että eduskunnalle tulee antaa vuoden 2021 loppuun mennessä uusi kokonaisvaltainen sisäisen turvallisuuden selonteko sisäisen turvallisuuden tilannekuvasta, uhkista ja tilasta, kansalaisten turvallisuuden tunteesta, sisäisen turvallisuuden viranomaisten suorituskyvystä ja toiminnan tuloksellisuudesta, toimintojen kehittämistarpeista ja haasteista sekä eri tehtävien asianmukaisen hoitamisen edellyttämistä kehittämistoimenpiteistä ja tehtäväperusteisesti pidemmän tähtäimen taloudellisista ja muista resurssitarpeista.

Lisää aiheesta