Hyppää sisältöön
Media

Sisäisen turvallisuuden selontekoa valmistellaan
Juho Saari selvittämään marginalisoitujen ryhmien turvallisuutta Suomessa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2020 11.32
Tiedote 43/2020
Ihmisten varjoja kaupungilla.

Sisäministeriö asettaa selvityshenkilön tuottamaan politiikkasuosituksia, joilla voitaisiin estää koronaepidemian aiheuttamaa eriarvoisuuden ja turvattomuuden kasvua yhteiskunnassa. Selvityshenkilöksi on kutsuttu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, professori Juho Saari.

Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, kuinka sisäisen turvallisuuden näkökulmasta valmistaudutaan koronakriisin jälkeiseen aikaan ja vältetään eriarvoistumisen ja turvattomuuden mahdollinen kasvu. Toisessa osassa vahvistetaan ensimmäisen vaiheen analyysiä ja tuotetaan tietoa marginalisoitujen ryhmien asemasta ja roolista sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun tueksi. 

Ensimmäisen vaiheen politiikkasuositusten tulee valmistua 5.6. mennessä ja loppuraportin 30.11.2020 mennessä. Sisäisen turvallisuuden selvityshenkilö Juho Saari antaa lisäksi sisäministeriölle asiantuntijatukea raporttinsa toimeenpanoon ja tulkintaan liittyvissä kysymyksissä 31.12.2020 asti.

- Koronakriisi on koskettanut meitä kaikkia, mutta ei samalla tavoin. On kiinnitettävä erityistä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja etsittävä keinoja, kuinka sisäministeriön hallinnonala voi osaltaan ehkäistä ja vähentää eriarvoistumista, turvattomuutta ja turvattomuuden tunteen kasvua, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo

Toimeksianto perustuu hallitusohjelmaan

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” ja hallituksen toimintasuunnitelmassa päätettiin kokonaisvaltaisen ja hallintorajat ylittävän sisäisen turvallisuuden selonteon laatimisesta vuoden 2021 loppuun mennessä. Sisäministeriö on asettanut selonteon laatimiseksi valmistelusihteeristön, jonka puheenjohtajana toimii sisäministeriön kehittämisjohtaja Harri Martikainen. Juho Saaren toimeksianto on osa sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelutyötä.

Lisätietoja:
kehittämisjohtaja Harri Martikainen, p. 0295 488 512, sisäministeriö
yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, professori Juho Saari, p. 040 828 1027, Tampereen yliopisto