Hoppa till innehåll
Media

Redogörelsen för den inre säkerheten bereds
Juho Saari utreder marginaliserade gruppers säkerhet i Finland

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2020 11.32 | Publicerad på svenska 8.5.2020 kl. 14.46
Pressmeddelande 43/2020

Inrikesministeriet tillsätter en utredare för att ta fram policyrekommendationer för att förhindra att den ojämlikhet och otrygghet som coronaepidemin orsakar ökar i samhället. Till utredare har kallats dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet, professor Juho Saari.

I arbetets första fas utreds hur man med tanke på den inre säkerheten förbereder sig på tiden efter coronakrisen och undviker en eventuell ökning av ojämlikheten och osäkerheten. I den andra delen stärks den första fasens analys och produceras information om marginaliserade gruppers ställning och roll som stöd för beredningen av redogörelsen för den inre säkerheten. 

Den första fasens policyrekommendationer ska vara klara senast den 5 juni och slutrapporten senast den 30 november 2020. Utredaren för den inre säkerheten Juho Saari ger dessutom inrikesministeriet expertstöd i frågor som gäller verkställandet och tolkningen av rapporten fram till den 31 december 2020.

- Coronakrisen har berört oss alla, men inte på samma sätt. Man måste fästa särskild uppmärksamhet vid de mest utsatta människorna och söka metoder för hur inrikesministeriets förvaltningsområde för sin del kan förebygga och minska ojämlikheten och osäkerheten samt öka trygghetskänslan, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo

Uppdraget grundar sig på regeringsprogrammet

I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ”Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” och i regeringens handlingsplan beslutades det att det ska utarbetas en övergripande, sektorsöverskridande redogörelse för den inre säkerheten före utgången av 2021. Inrikesministeriet har tillsatt ett beredningssekretariat för att utarbeta redogörelsen. Ordförande för sekretariatet är inrikesministeriets utvecklingsdirektör Harri Martikainen. Juho Saaris uppdrag är en del av beredningen av redogörelsen för den inre säkerheten.

Ytterligare information: 
Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, tfn 0295 488 512, inrikesministeriet 
Juho Saari, dekanus för fakulteten för samhällsvetenskaper, professor, tfn 040 828 1027, Tammerfors universitet