Poliisin toimintalähtöinen verkostotarkastelu –hanke

Poliisin toimintalähtöinen verkostotarkastelu –hanke

SM050:00/2022 Kehittäminen

Koska poliisihallintoon kohdistuu samaan aikaan sekä säästöpaineita, että paineita kehittää toiminnan vaikuttavuutta, niin näihin molempiin voidaan vaikuttaa kehittämällä poliisin toimintaa ja toimipisteverkostoa siten, että poliisi pystyy vastaamaan tulevaisuuden kysyntään nykyistä vaikuttavammin ja pienemmillä kustannuksilla.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM050:00/2022

Asianumerot VN/27018/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2023 – 30.6.2024

Asettamispäivä 28.9.2023

Yhteyshenkilö
Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 488 560
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa koko toimipaikkaverkostoon liittyvät investointien kohdistamistarpeet sekä tuottaa tietoa ja näkemystä jatkokehitystä varten. Hankkeen tavoitteena on myös tunnistaa tietoon perustuvat mallit toimitilahankkeiden laajuuden määrittelyyn.
Hankkeen tavoitteena on lisäksi saada syötteitä poliisin toiminnan kehittämiseen, jotta toimipisteverkostoa voidaan tarkastella julkisen hallinnon strategian tavoitteiden mukaisesti.

Tiivistelmä

Koska poliisihallintoon kohdistuu samaan aikaan sekä säästöpaineita, että paineita kehittää toiminnan vaikuttavuutta, niin näihin molempiin voidaan vaikuttaa kehittämällä poliisin toimintaa ja toimipisteverkostoa siten, että poliisi pystyy vastaamaan tulevaisuuden kysyntään nykyistä vaikuttavammin ja pienemmillä kustannuksilla.

Lähtökohdat

Suomen turvallisuusympäristö on muuttumassa ja samaan aikaan valtiontalous on tiukentumassa. Tämä kohdistaa poliisin toimintaan ristipaineita – on varmistettava sisäisen turvallisuuden hyvä taso, mutta samalla toteutettava se kustannusten nousua hillitsevällä tavalla.
Tavoite on vastata näihin haasteisiin ja siksi sisäministeriö on käynnistänyt lokakuussa poliisin toimintalähtöisen verkostotarkastelu-hankkeen, joka toteutetaan yhteistyössä Poliisihallituksen, sen alaisten yksiköiden sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
Työn ensivaiheessa, maaliskuun loppuun 2023 mennessä, kartoitetaan toiminnan ja verkoston nykytilanne.