Projekt för översyn av polisens nät av verksamhetsställen utgående från verksamheten

Projekt för översyn av polisens nät av verksamhetsställen utgående från verksamheten

SM050:00/2022 Projekt

Mot polisförvaltningen riktas samtidigt både sparkrav och ett tryck på att utveckla verksamhetens effektivitet. Båda dessa kan påverkas genom att polisens verksamhet och nätet av verksamhetsställen utvecklas så att polisen kan svara på den framtida efterfrågan på ett mer verkningsfullt sätt och med lägre kostnader.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM050:00/2022

Ärendenummer VN/27018/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.9.2023 – 30.6.2024

Datum för tillsättande 28.9.2023

Kontaktperson
Ari-Pekka Dag, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 488 560
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa koko toimipaikkaverkostoon liittyvät investointien kohdistamistarpeet sekä tuottaa tietoa ja näkemystä jatkokehitystä varten. Hankkeen tavoitteena on myös tunnistaa tietoon perustuvat mallit toimitilahankkeiden laajuuden määrittelyyn.
Hankkeen tavoitteena on lisäksi saada syötteitä poliisin toiminnan kehittämiseen, jotta toimipisteverkostoa voidaan tarkastella julkisen hallinnon strategian tavoitteiden mukaisesti.

Sammandrag

Mot polisförvaltningen riktas samtidigt både sparkrav och ett tryck på att utveckla verksamhetens effektivitet. Båda dessa kan påverkas genom att polisens verksamhet och nätet av verksamhetsställen utvecklas så att polisen kan svara på den framtida efterfrågan på ett mer verkningsfullt sätt och med lägre kostnader.

Utgångspunkter

Suomen turvallisuusympäristö on muuttumassa ja samaan aikaan valtiontalous on tiukentumassa. Tämä kohdistaa poliisin toimintaan ristipaineita – on varmistettava sisäisen turvallisuuden hyvä taso, mutta samalla toteutettava se kustannusten nousua hillitsevällä tavalla.
Tavoite on vastata näihin haasteisiin ja siksi sisäministeriö on käynnistänyt lokakuussa poliisin toimintalähtöisen verkostotarkastelu-hankkeen, joka toteutetaan yhteistyössä Poliisihallituksen, sen alaisten yksiköiden sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
Työn ensivaiheessa, maaliskuun loppuun 2023 mennessä, kartoitetaan toiminnan ja verkoston nykytilanne.