Välimeren alueelta vastaanotettavat turvapaikanhakijat

Valtioneuvosto päätti 27.2.2020, että Suomi vastaanottaa Välimeren alueen Euroopan unionin ulkorajavaltioista enintään 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa. Näin helpotetaan näissä maissa olevien turvapaikanhakijoiden humanitaarista tilannetta.

Kysymyksiä ja vastauksia