Usein kysytyt kysymykset vaaratiedotteesta

 • Miksi televisiossa voidaan toteuttaa alueellisia mainoskampanjoita mutta ei alueellisia vaaratiedotteita?

  Mainoskampanjat voidaan tehdä alueelliseksi, kun niiden levitysalue ja kesto on ennakkoon tiedossa. Mainokset välitetään vain yhdellä kanavalla ja tiettynä aikana. Jos katsot samaan aikaan antenniverkon lähetystä ja samaa lähetystä netin tai satelliitin kautta, voi olla, että kanavilla näkyvät eri mainokset. Vaaratiedotteessa ei voi olla näin: tiedote annetaan reaaliaikaisesti ja samanlaisena.

  Tällä hetkellä vaaratiedotteen kohdentaminen alueellisesti ei ole teknisesti mahdollista televisiossa. Lähetys toimitetaan kaikkien eri signaalin välitysmenetelmien kautta samanlaisena, joten se tulee koko maailmassa kyseistä kanavaa katsoville samanlaisena.

 • Voidaanko vaaratiedote antaa alueellisena, jos vaaran aiheuttama tapahtuma koskee vain pientä aluetta?

  Vaaratiedote voidaan antaa radiossa alueellisena. Vaaratiedotejärjestelmää on kehitetty siten, että tiedote voidaan osittain jakaa alueellisena. Kesäkuun alusta 2015 lähtien vaaratiedotteen antava viranomainen on voinut päättää radion osalta, mille alueelle tiedote annetaan ja myös sen, että annetaanko se televisiossa. Alueina käytetään Ylen alueradioiden toimialueisiin perustuvaa aluejakoa, joten alueet ovat maakuntien kokoluokkaa.

  Vain Yle Radio Suomen kuuntelijat kuulevat vaaratiedotteet jatkossakin koko maassa silloin, kun Radio Suomi lähettää valtakunnallista ohjelmaa. Muilla radiokanavilla alueelliset vaaratiedotteet lähetetään aina alueellisesti.

  Televisiossa vaaratiedote lähetetään aina valtakunnallisesti kaikilla Ylen tv-kanavilla lukuun ottamatta teräväpiirtokanavia, joilla vaaratiedotetta ei toistaiseksi välitetä. Lisäksi vaaratiedote lähetetään kaikilla kanavanipussa B olevilla ilmaiskanavilla MTV:llä, Nelosella, Subilla ja Livillä.

 • Mitkä viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen?

  Vaaratiedotteita voivat antaa pelastusviranomaiset, poliisi, rajavartioviranomaiset, Hätäkeskuslaitos, Poliisihallitus, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus sekä kaikki ministeriöt.

 • Kenen vastuulla vaaratiedotejärjestelmän tekniikka ja sen kehittäminen on?

  Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa teknisten vaatimusten asettamisesta sekä toteuttamisesta Suomessa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on varoitus- ja hälytysjärjestelmien rakentamisen ja ylläpidon tukeminen.

 • Kuka päättää vaaratiedotteen antamisesta?

  Arvioinnin vaaratiedotteen antamisesta tekee aina tiedottamisesta vastuussa oleva viranomainen. Viranomaisen tulee aina ennen vaaratiedotteen antamista arvioida, onko tiedotteen antamiselle perusteita vai hoituuko tiedottaminen tehokkaimmin paikallisella tiedottamisella.

 • Onko alueellisen vaaratiedotejärjestelmän toteuttamista selvitetty? Ollaanko sellainen rakentamassa?

  Radion puolella alueellinen vaaratiedotejärjestelmä on toteutettu.

  Televisiossa alueellinen jakelu ei ole teknisesti mahdollista niin, että se kattaisi kaikki tv-kanavat ja välitystavat. Signaali välitetään useita eri teknisiä kanavia pitkin, joista internet ja satelliitti ovat sellaisia, ettei alueellista jakelua voida toteuttaa.

 • Mistä johtuu pitkä odotteluaika ennen tiedotteen lukemista?

  Ennen vaaratiedotteen lukemista Yleisradio varmistaa kaikkien paikallisradioiden kytkeytymisen, jotta tiedote kuuluisi kokonaisuudessaan samanlaisena kaikista ula-radiovastaanottimista. Siksi ennen tiedotteen lukemista kuuluu musiikkia ja tiedotetta ennakoiva ilmoitus.

 • Onko vaaratiedotteen antamiskynnys liian matala?

  Vaaratiedote voidaan antaa tilanteessa, jossa henki tai terveys on välittömässä vaarassa tai jossa omaisuudelle voi aiheutua merkittäviä vaurioita tai tuhoa. Vaaratiedotteen antamisen arvioi jokaisen tapahtuman yhteydessä erikseen sen antava viranomainen.

 • Miksi vaaratiedote on aina myös ruotsiksi?

  Kielilain mukaisesti vaaratiedote annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Jos vaaratilanne tai sen seuraukset kohdistuvat saamelaisten kotiseutualueelle, tiedote on annettava myös saamen kielellä.