Arpajaislain uudistaminen

Rahapelaamista sääntelevän arpajaislain uudistamista koskeva hanke asetettiin 31.1.2020. Arpajaislain uudistamisella hallitus pyrkii sekä hillitsemään pelihaittoja että varmistamaan rahapelaamisen keskittymisen vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan.

Hankkeessa valmisteltu esitys arpajaislain uudistamisesta oli lausuntokierroksella 7.1.-5.2.2021. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 23.9.2021.

Eduskunta hyväksyi 14.12.2021 hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön hallintovaliokunnan (HaVM 18/2021 vp) mietinnön mukaisena. Hallintovaliokunta ehdotti perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttämän mukaisesti, että maksuliikenne-estoista poistetaan säännös rahapeliyhtiöltä pelaajille maksettujen voittojen estämisestä. Hallintovaliokunta ehdotti myös, että Veikkaus Oy:n kiellettyjä markkinointitapoja koskevia säännöksiä täsmennetään perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallintovaliokunta ehdotti markkinoinnissa annettavia tietoja koskevien säännösten tarkentamista.

Lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2022. 

Kysymyksiä ja vastauksia eduskunnalle annetusta hallituksen esityksestä

Alla olevat kysymykset ja vastaukset perustuvat eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen. Eduskuntakäsittelyn aikana lakien sisältöön on tullut muutoksia.

Kysymyksiä ja vastauksia ei ole päivitetty eduskuntakäsittelyn ja lakien vahvistamisen jälkeen. 
Tarkista ajantasaiset säännökset Finlexistä