Revidering av lotterilagen

Projektet för att revidera lotterilagen tillsattes 31.1.2020. Genom att revidera lotterilagen försöker regeringen både minska spelandets skadeverkningar och säkerställa att penningspelandet styrs in på ett ansvarsfullt och övervakat spelutbud.

Frågor och svar