Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevat säädökset

Poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolakeja on nykyaikaistettu ja päivitetty EU:n uusien tietosuojavaatimusten mukaisiksi. Poliisin laissa säädetään myös suojelupoliisin henkilötietojen käsittelystä.

Lait eivät ole enää sidottuja rekistereihin tai tietojärjestelmiin, vaan niihin tarkoituksiin, joihin henkilötietoja käsitellään.

Eduskunta hyväksyi 18.3.2019 yksimielisesti hallituksen esitykset poliisin sekä Rajavartiolaitoksen henkilötietolaeiksi. Tasavallan presidentti vahvisti lait 10.5. ja ne tulivat voimaan 1.6.2019.

Usein kysytyt kysymykset