Sisäisen turvallisuuden strategia rakentaa maailman turvallisinta maata

Sisäisen turvallisuuden strategia on tiekartta, jonka avulla Suomesta tulee hallitusohjelman vision mukaisesti maailman turvallisin maa. Valtioneuvosto hyväksyi strategian 5.10.2017.

Sisäinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että Suomessa ihmiset voivat nauttia yhteiskunnan tarjoamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja muista ikävistä kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.

Strategian päämäärät

Sisäisen turvallisuuden strategian päämäärät

Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat muutosvoimat

Strategia sisältää ennakointiosion, jossa kuvataan Suomen sisäiseen turvallisuuteen lähivuosina vaikuttavat muutosvoimat. Sisäinen turvallisuuden toimintaympäristö on aiempaa monimutkaisempi ja siihen vaikuttavat myös Suomen ulkopuoliset tekijät. Tulevaisuudessa turvallisuustilanteen muutokset ovat yhä todennäköisempiä ja niihin on vaikea varautua etukäteen.

Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat muutosvoimat

Strategian toimenpiteet toteutetaan laajassa yhteistyössä

Strategialla ei yritetä vastata kaikkiin turvallisuuden osatekijöihin. Strategia keskittyy niihin ilmiöihin, joissa riskit arjen turvallisuudelle ovat viime vuosina kasvaneet tai joiden arvioidaan lähitulevaisuudessa aiheuttavan haittaa koko yhteiskunnan tai laajan väestönosan turvallisuudelle. 

Strategiassa on kahdeksan toimenpidekokonaisuutta, joiden toteutus vaatii koko yhteiskunnan panosta. Strategian 39 toimenpidettä on vastuutettu eri toimijoille.

Strategian toimenpiteet

Strategian toimeenpano ja seuranta

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa ohjaa ohjaus- ja seurantaryhmä, joka

  • vahvistaa sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanosuunnitelman ja indikaattorit
  • seuraa strategian toimeenpanoa
  • raportoi toimenpiteiden toteutumisesta sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmälle.

Lisätietoa ohjaus- ja seurantaryhmästä

Selonteko edelsi strategiaa

Strategia pohjautuu toukokuussa 2016 eduskunnalle annettuun sisäisen turvallisuuden selontekoon. Selonteko pohjautuu sisäasiainhallinnon viranomaisten tilannekuvaan.

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Lisätietoja