Riippumaton selvitys turvapaikkaprosessista

Sisäministeriö on käynnistänyt turvapaikkaprosessia koskevan selvityksen. Riippumattoman selvityksen tarkoituksena on muun muassa tunnistaa turvapaikkaprosessin kehittämistarpeet sekä tarkastella viranomaisten välisiä toimintatapoja ja hallinto-oikeuksien toimintamalleja turvapaikka-asioissa. Tavoitteena on selvittää, kuinka turvapaikkaprosessia voitaisiin jatkossa sujuvoittaa, prosessin laatua parantaa ja sen kestoa lyhentää huolehtien samalla turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta yhä paremmin.

Selvityksessä on tarkoitus arvioida ja selvittää koko prosessi turvapaikkahakemuksen jättämisestä kuntaan siirtymiseen tai kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen paluuseen asti. Selvityksessä huomioidaan myös hallinto-oikeuksien toimintatavat turvapaikka-asioissa sekä poliisin vastuulla olevat palautukset.

Eteneminen

Turvapaikkaprosessia koskevan selvityksen tekijäksi on kilpailutuksen jälkeen valittu Owal Group. Selvityksen tekijä tulee kokoamaan työn tueksi laaja-alaisen asiantuntijaryhmän, jossa ovat edustettuina muun muassa järjestöt ja turvapaikka-asioissa mukana olevat viranomaiset.

Selvityksen ja kehittämissuositusten on tarkoitus valmistua kesällä 2019.

Lisätietoja

Harri Martikainen, Kehittämisjohtaja 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488512