Oberoende utredning om asylprocessen

Inrikesministeriet har inlett en utredning om asylprocessen. Syftet med den oberoende utredningen är att bl.a. identifiera behoven av att utveckla asylprocessen samt att granska tillvägagångssätten mellan olika myndigheter och verksamhetsmodellerna vid förvaltningsdomstolarna när det gäller asylfrågor. Målet är att utreda hur asylprocessen i fortsättningen ska kunna göras smidigare, processens kvalitet förbättras och dess längd förkortas samtidigt som man allt bättre sörjer för asylsökandenas rättsskydd.

Avsikten är att i utredningen bedöma och utreda hela processen ända från inlämnande av asylansökan till att den som fått avslag på sin ansökan återvänder. I utredningen beaktas också verksamhetssätten vid förvaltningsdomstolarna när det gäller asylfrågor samt de återsändanden som polisen har ansvaret för.

Framskridande

En oberoende utredning om asylprocessen ska göras av Owal Group. Inrikesministeriet valde den som ska göra utredningen genom öppen konkurrensutsättning.

Som stöd för arbetet kommer den som gör utredningen att sammanställa en bredbasig expertgrupp där bl.a. organisationer och de myndigheter som sköter asylärenden finns representerade.

Avsikten är att utredaren väljs i december 2018. Utredningen och utvecklingsrekommendationerna avses bli färdiga sommaren 2019.

Mer information

Harri Martikainen, Kehittämisjohtaja 
inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488512  


Jorma Vuorio, Osastopäällikkö/ylijohtaja/överdirektör 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto 0295488600