Oberoende utredning om asylprocessen

Inrikesministeriet har konkurrensutsatt och beställt en oberoende utredning som erbjuder forskningsinformation om asylprocessen som helhet. Utredningen har gjorts självständigt av Owal Group, som är ett självständigt forsknings- och konsultbolag.

Utredningen blev klar i juni 2019.

Utredningen om asylprocessen (på finska)

Frågor och svar