Oberoende utredning om asylprocessen

Inrikesministeriet konkurrensutsatte och beställde en oberoende utredning som erbjuder forskningsinformation om asylprocessen som helhet. Utredningen gjordes självständigt av Owal Group, som är ett självständigt forsknings- och konsultbolag.

Utredningen blev klar i juni 2019.

Utredningen om asylprocessen (på finska)

Frågor och svar