Hyppää sisältöön
Media

Ministerit: Huumeiden käyttö vakava ongelma - nuorten päihdekokeiluihin puututtava mahdollisimman varhain

oikeusministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2019 11.39
Tiedote

Nuorten huumekokeilut aiheuttavat huolta ja voivat johtaa vakavaan syrjäytymis- ja rikoskierteeseen.

Liian moni nuori ajautuu huumeiden kokeilijaksi alaikäisenä. On tärkeää löytää entistä parempia keinoja ongelman torjumiseksi.

Näin toteavat perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, sisäministeri Kai Mykkänen ja oikeusministeri Antti Häkkänen huumausaineiden käytön ehkäisyä koskevassa pyöreän pöydän keskustelussa 22. tammikuuta Helsingissä. 

Esimerkkejä nuorten huumeiden käytön varhaisesta puuttumisesta ovat monen viranomaisen yhteistyöhön perustuva Ankkuri-malli nuorten rikoksen ehkäisemiseksi sekä polisiin ja syyttäjän puhuttelut, kun nuori jää kiinni huumausaineiden käytöstä. Yhteinen nimittäjä toimiville ja tuloksellisille käytännöille on eri hallinnonalojen välinen moniammatillinen yhteistyö.

”Päihdekokeilut aloitetaan useimmiten tupakalla ja ensimmäiset huumekokeilut tapahtuvat humalassa. Vaikka nuori kokeilisikin huumeita toistuvasti, harvoin hän jättää alkoholin käytön pois. Ehkäisevä huumetyö on siten osa laajempaa ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. On muistettava, että huumeiden kokeiluun ja käyttöön liittyy useimmiten myös muita ongelmia. Parasta ongelmien ennaltaehkäisyä on tukea lapsia, nuoria ja perheitä monipuolisesti jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, korostaa ministeri Saarikko.
 
”Poliisi estää ennalta ja torjuu huumeidenkäyttöä nuorten parissa kaduilla, kouluissa ja verkossa. Nuoria ohjataan moniammatilliseen Ankkuri-toimintaan, jossa poliisi, sosiaalityö ja lastensuojelu muodostavat työtiimin. Ankkureista on hyviä kokemuksia ja niihin on panostettava lisää", toteaa ministeri Mykkänen
 
”Ensimmäistä kertaa huumausaineiden käyttörikoksista kiinnejääneitä on alettu ohjata aiempaa tehokkaammin päihteettömyyteen. Poliisin ja syyttäjien pitämien seuraamuspuhuttelujen tarkoituksena on tuoda nuorelle esiin selkeä rikosoikeudellinen moite teosta ja tarjota mahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteille, joilla tuetaan nuorta päihteettömyyteen. Tavoitteena on puuttua nuorten huumausaineiden käyttöön ensimmäisellä kerralla välittömästi kiinnijäämisen jälkeen nopein toimenpitein. Syyteharkinnassa tapahtuvia puhutteluja on noin 200 tapauksessa vuodessa”, sanoo ministeri Häkkänen

Kokemusasiantuntijoita tarvitaan

Pyöreän pöydän keskustelu osoitti, että huumeiden ehkäisytyössä on myös kehitettävää.

Ministereiden mukaan kehittämistyötä voidaan parhaiten vahvistaa monihallinnollista yhteistyötä vahvistamalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma sopii tähän tarkoitukseen hyvin.
 
Ehkäisevään huumetyöhön osallistuvat muun muassa poliisi, syyttäjänvirasto, sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaiset, monet järjestöt ja vapaaehtoiset. Kokemusasiantuntijoiden merkitys ehkäisevässä työssä on viime vuosina lisääntynyt, ja tulokset ovat olleet hyviä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63713, [email protected] (huumausaineet ja huumeiden käyttö)
Perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Elina Das Bhowmik, p. 040 548 9056,
[email protected]
Sisäministerin erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 15 39, [email protected]
Oikeusministerin erityisavustaja Lauri Koskentausta, p. 02951 50131, [email protected]