Hyppää sisältöön
Media

Asedirektiivin aiheuttamista lakimuutoksista keskusteltiin rakentavassa hengessä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.5.2018 14.34
Uutinen

Sidosryhmiä kuultiin EU:n asedirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvässä kuulemistilaisuudessa Helsingissä 21.5. Keskusteluissa nousi esille muun muassa aselupien myöntäminen ja reserviläistoiminnan jatkuminen. Tilaisuudessa tuli arvokkaita huomioita jatkovalmistelua varten.

- Tavoitteena on lakipaketti, jonka avulla aseharrastaminen ja reserviläistoiminta voi jatkua Suomessa. Samalla ylläpidetään turvallisuutta niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Sidosryhmiä on kuultu ahkerasti koko hankkeen aikana, kertoo johtava asiantuntija Johanna Puiro.

EU:n asedirektiivin edellyttämiä muutoksia pannaan täytäntöön jäsenmaissa. Suomessa direktiivi aiheuttaa muutoksia erityisesti ampuma-aselakiin. Hallituksen esitysluonnos ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanemiseksi on nyt laajalla lausuntokierroksella, joka päättyy 1.6.

Reserviläistoiminta voi jatkua Suomessa

Esityksen lähtökohtana on estää erityisen vaarallisten aseiden ja niiden osien päätymistä vääriin käsiin kuitenkin siten, että ei vaikeuteta eurooppalaisittain poikkeuksellista reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista Suomessa.

Valmistelun aikana keskustelua on herättänyt erityisesti maanpuolustuksen tarpeiden huomioon ottaminen. Tämän vuoksi luonnokseen sisältyy kokonaispaketti, jolla reserviläistoiminnassa sujuvoitetaan aseluvan hakemista luvanvaraisiin ampuma-aseisiin ja jatketaan voimassa olevia aselupia asedirektiivissä kiellettyihin isolla lippaalla varustettuihin aseisiin. Lisäksi aktiivinen reserviläinen voisi jatkossa saada aseluvan direktiivissä kiellettyyn ampuma-aseeseen tietyin edellytyksin. Tällä paketilla varmistetaan sekä asedirektiivin edellyttämät vaatimukset kansalliselle lainsäädännölle että reserviläistoiminnan jatkuminen.

- Muutoksilla nostetaan reserviläistoiminnan statusta ja kannustetaan aktiiviseen ampumataidon ylläpitämiseen. Käytännössä reserviläisperusteella voi jatkossa saada aseluvan aiempaa sujuvammin eri reserviläistoiminnan tyyppeihin, erityisasiantuntija Elina Rantakokko selventää.

Aseiden jäljitettävyys paranee

Muut keskeiset direktiivin aiheuttamat muutokset Suomen ampuma-aselakiin parantavat aseiden jäljitettävyyttä ja siten sisäistä turvallisuutta. Lisäksi asekaupan valvontaa vahvistetaan ja asealan elinkeinotoiminnan sääntelyä sujuvoitetaan. Asedirektiivi yhtenäistää koko EU:n ampuma-aselainsäädäntöä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana ja muutokset tulisivat voimaan ensi syksynä.

EU:n ampuma-asedirektiivi tuli voimaan 14.6.2017. Direktiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että ampuma-aseiden sisämarkkinat toteutuvat, ja samalla taata EU-kansalaisten turvallisuus. Asedirektiivi on myös osa laajempia, EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä.

EU:n asedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Ampuma-aselakia uudistetaan | video

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Johanna Puiro, p. 0295 488 584, [email protected]
poliisitarkastaja Seppo Sivula, p 0295 488 591, [email protected]