Hyppää sisältöön
Media

Ei-julkiset rekrytoinnit mahdollistetaan jatkossa eräisiin suojelupoliisin, keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin tehtäviin 

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2022 15.20
Tiedote

Suojelupoliisin tietyt virat voidaan jatkossa täyttää ilman julkista rekrytointia, jos tehtävän luonne niin välttämättä edellyttää. Vastaavasti voidaan menetellä myös tiettyjen keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin virkojen rekrytoinneissa. Tasavallan presidentti vahvisti 20.12. lain poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2023.

Ei-julkinen menettely koskee ainoastaan niitä suojelupoliisin virkoja, joissa on erityinen tarve suojata tehtävää ja sen hoitajan henkilöllisyyttä alusta lukien. Myös keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin virka tai virkasuhde, jossa tehtäviin kuuluu tietolähdetoiminta-, valeosto-, peitetoiminta- tai todistajansuojelutehtäviä, voidaan täyttää ilman julkista hakuprosessia, jos tehtävän luonne sitä välttämättä edellyttää.

Suojelupoliisin tiettyjen tehtävien hoitamista voidaan turvata ei-julkisella rekrytoinnilla

Suojelupoliisi muuttui 1.6.2019 voimaan tulleen siviilitiedustelulainsäädännön myötä entistä selkeämmin tiedustelu- ja turvallisuuspalveluksi. Sen vuoksi on tarve tarkistaa suojelupoliisin henkilöstön rekrytointiin liittyviä säännöksiä.

Toimintaympäristön muuttumisen takia suojelupoliisin suorituskykyä tehtäviensä hoitamiseksi tulee turvata eri keinoin, joista yksi on ei-julkisten rekrytointien mahdollistaminen. Tiettyjä tehtäviä suorittavien virkamiesten rekrytointi ja virkatehtävien suorittaminen vaikeutuvat merkittävästi tai estyvät kokonaan, mikäli henkilöllisyyttä koskeva tieto on julkinen alusta lukien.

Muutoksilla varmistetaan tiedustelulainsäädännön tehokas ja asianmukainen soveltaminen.

Myös poliisin muuttunut toimintaympäristö aiheuttaa suojaustarpeen

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Muun muassa keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin muuttunut toimintaympäristö, rikollisuuden kansainvälistyminen ja ammattimaistuminen ovat aiheuttaneet välttämättömän tarpeen suojata määriteltyihin tehtäviin rekrytoitavaa henkilöstöä, menetelmiä ja tietoja.

Pääsääntö virkojen täyttämisessä on julkinen hakumenettely

Rekrytointi ilman julkista hakumenettelyä on jo nyt mahdollista eräissä valtionhallinnon tehtävissä. Pääsääntö virkojen täyttämisessä on kuitenkin julkinen hakumenettely.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Johanna Hakala, p. 0295 488 452, [email protected]