Hyppää sisältöön
Media

Esiselvitys: rahapelilainsäädäntöä voisi kehittää monin tavoin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2019 10.24
Tiedote 40/2019

Sisäministeriö selvitti rahapelilainsäädännön kehittämistarpeita. Esiselvityksessä arvioidaan esimerkiksi sitä, voitaisiinko rahapelihaittoja vähentää rajoittamalla arpajaislain vastaista rahapelitarjontaa teknisillä estotoimenpiteillä.

Ainoastaan Veikkaus Oy saa toimeenpanna ja markkinoida rahapelejä Manner-Suomessa. Teknisillä estotoimenpiteillä tarkoitetaan pääsyn estämistä muille kuin Veikkaus Oy:n rahapelisivustoille sekä tällaiseen rahapelaamiseen liittyvän maksuliikenteen estämistä. Niillä voitaisiin vähentää rahapelien saatavuutta ja rahapelaamiseen liittyviä haittoja.

Teknisten estotoimenpiteiden käyttöönotolle Manner-Suomen ulkopuolelle suuntautuvassa rahapelaamisessa ei vaikuttaisi olevan oikeudellisia esteitä. Käytännön haasteita käyttöönotolle voivat olla esimerkiksi estotoimenpiteiden kierrettävyys ja oikea kohdentaminen.

Toimiessaan estot vähentäisivät Veikkaus Oy:n tarvetta markkinoida rahapelejään sekä ylläpitää ja kehittää rahapelaamiseen houkuttelevaa pelitarjontaa. Tehokkaat estotoimet eivät välttämättä merkitsisi sitä, että pelaamista siirtyisi merkittävässä määrin Veikkaus Oy:n rahapeleihin, vaan pelaaja saattaisi myös lopettaa rahapelaamisen kokonaan.

Manner-Suomen ulkopuolelle suuntautuneeseen pelaamiseen liittyy riskipelaamista ja rahapeliongelmia. Ulkopuolelle suuntautuvan pelaamisen arvioidaan lisääntyneen sen jälkeen, kun estotoimenpiteitä viimeksi selvitettiin vuonna 2014.

Rahapelien maksaminen luottokortilla voisi johtaa velkaantumiseen

Esiselvityksessä arvioidaan myös tarpeita lakimuutoksille, jotka koskevat pelaajan itsensä asettamien pelikieltomahdollisuuksien laajentamista, erilaisten maksutapojen mahdollistamista, voittojen lunastusaikojen lyhentämistä sekä Veikkaus Oy:n kanavointikyvyn vahvistamista. Kanavointi tarkoittaa rahapelien kysynnän ohjaamista luvalliseen ja säänneltyyn rahapelitarjontaan.

Pelaajien omasta aloitteesta asetettavat pelikiellot toimivat nyt käytännössä Veikkaus Oy:n pelikasino- ja verkkopelaamisessa. Esiselvityksessä todetaan, että kieltomahdollisuuksia voitaisiin kehittää pelisalipelaamisen osalta. Sisäänpääsyvalvonnassa voitaisiin tarkistaa, onko pelaajalla voimassa olevaa pelikieltoa. Sisäänpääsyn estäminen edellyttäisi lakimuutosta ja asiakasrekisteriä.

Veikkaus Oy:n rahapelejä ei voi maksaa luottokorteilla. Esiselvityksen mukaan luottokorttimaksamisen salliminen voisi rahapelaamisessa johtaa velkaantumiseen.

Eri rahapelien voittojen lunastamisessa voitaisiin lain selkeyttämiseksi siirtyä yhtenäiseen vanhentumisaikaan. Jos voittojen lunastamisaika lyhenisi, tunnistautuneena pelaaminen saattaisi yleistyä.

Esiselvitykseen sisältyy erillinen EU-oikeudellinen selvitys Veikkaus Oy:n kansainvälisen toiminnan edellytyksistä pelien kehittelyssä ja yhteispoolipelaamisessa. Tällainen yhteistyö voi tietyin edellytyksin olla mahdollista myös yksinoikeusjärjestelmässä. Yhteistyön pyrkimyksenä on tällöin oltava kysynnän kanavoiminen Veikkaus Oy:n pelitarjontaan.

Selvitystyön taustalla on hallituksen toimeksianto arpajaislain uudistamisesta

Esiselvitys tehtiin sisäministeriössä virkatyönä ilman erillisen työryhmän asettamista. Selvitystyössä on kuultu laajasti eri alojen asiantuntijoita. Mahdolliset jatkotoimenpiteet riippuvat tulevan hallituksen linjauksista.

Selvitystyö oli osa arpajaislain uudistamista koskevaa lainsäädäntö- ja esiselvityshanketta, joka perustui hallituksen linjauksiin. Hankkeen ensimmäisessä osassa valmisteltiin hallituksen esitys pakollisesta tunnistautumisesta raha-automaattipelaamisessa. Pakollista tunnistautumista koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2022.

Arpajaislain edellisessä muutoksessa keskityttiin rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen. Uusi Veikkaus aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, [email protected]
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]