Hoppa till innehåll
Media

Förstudie: lagstiftningen om penningspel kunde utvecklas på många sätt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2019 10.24 | Publicerad på svenska 29.5.2019 kl. 18.06
Pressmeddelande 40/2019

Inrikesministeriet utredde behoven av att utveckla lagstiftningen om penningspel. I förstudien bedöms till exempel om de skadeverkningar som penningspel ger upphov till kunde minskas genom tekniska åtgärder som begränsar sådant utbud av penningspel som strider mot lotterilagen.

Det är endast Veikkaus Ab som får anordna och marknadsföra penningspel i Fastlandsfinland. Med tekniska åtgärder som hindrar ett visst slags spelande avses förhindrande av tillträde till andra webbplatser för penningspel än Veikkaus Ab:s webbplats och förhindrande av betalningsrörelsen i samband med sådana penningspel. Åtgärderna kan minska tillgången till och skadeverkningarna av penningspel.

Det förefaller inte finnas rättsliga hinder för att ta i bruk tekniska åtgärder som hindrar sådant spelande som riktar sig utanför Fastlandsfinland. Praktiska utmaningar för ibruktagandet kan vara t.ex. att åtgärderna kan kringgås och att de inriktas rätt.

När hindren fungerar minskar de också Veikkaus Ab:s behov av att marknadsföra sina penningspel samt av att upprätthålla och utveckla spelutbud som lockar till spelandet om pengar. Sådana effektiva hinder betyder nödvändigtvis inte att man i betydande grad övergår till att spela Veikkaus Ab:s spel, utan spelaren kan också helt och hållet sluta spela om pengar.

Spelande som riktar sig utanför Fastlandsfinland är förknippat med riskspelande och penningspelsproblem. Det bedöms att sådant spelande har ökat efter att dessa åtgärder senast utreddes år 2014.

Om man tillåter betalning med kreditkort, kan detta leda till skuldsättning

I förstudien bedöms också behoven av lagändringar som gäller att utvidga spelarens egna möjligheter att belägga sig själv med spelförbud, att möjliggöra olika betalningssätt, att förkorta tidsfristen för lyftande av vinster samt att förstärka Veikkaus Ab:s kanaliseringsförmåga. Med kanalisering avses att efterfrågan på penningspel styrs till tillåtet och reglerat utbud av penningspel.

De spelförbud med vilka spelarna självmant belägger sig själva fungerar nu i praktiken när det gäller Veikkaus Ab:s spel på kasinon och på webben. I förstudien konstateras att förbudsmöjligheterna kunde utvecklas när det gäller spelande i spelsalar. I samband med kontrollen vid ingången kunde man kontrollera om spelaren har ett giltigt spelförbud. Nekande av inträde förutsätter ändring av lagen och kundregister.

Veikkaus Ab:s penningspel kan inte betalas med bankkort. Om man tillåter betalning med kreditkort vid penningspel, kan detta enligt förstudien leda till skuldsättning.

När det gäller lyftande av vinster från olika penningspel kunde en enhetlig tidsfrist införas för att förtydliga lagen. Om tidsfristen för att lyfta vinster förkortas, kan det identifierade spelandet bli vanligare.

I förstudien ingår en separat EU-rättslig utredning om Veikkaus Ab:s förutsättningar för internationell verksamhet när det gäller spel i pooler och att utveckla spel. Sådant samarbete kan under vissa förutsättningar vara möjligt också i ett system med ensamrätt. Avsikten med samarbetet måste då vara att kanalisera efterfrågan till Veikkaus Ab:s utbud.

Uppdraget från regeringen att revidera lotterilagen bakom utredningsarbetet

Förstudien gjordes vid inrikesministeriet som tjänsteuppdrag utan tillsättande av någon särskild arbetsgrupp. Under utredningsarbetet har man i stor utsträckning hört sakkunniga inom olika områden. Eventuella fortsatta åtgärder beror på den kommande regeringens riktlinjer.

Utredningsarbetet var ett led i lagstiftnings- och förstudieprojektet som gäller revideringen av lotterilagen och som baserade sig på regeringens riktlinjer. Under den första fasen av projektet bereddes regeringens proposition om obligatorisk identifiering vid penningautomatspelande. Bestämmelserna om obligatorisk identifiering träder i kraft den 1 januari 2022.

Den föregående ändringen av lotterilagen fokuserade på att sammanslå penningspelssammanslutningarna. Det nya bolaget Veikkaus Ab inledde sin verksamhet vid ingången av 2017.

Ytterligare information:

Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected]
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]