Hyppää sisältöön
Media

EU:n asedirektiivin tuomat muutokset aselakiin eivät estä aseharrastamista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2018 10.44
Tiedote 45/2018

EU:n asedirektiivin edellyttämiä muutoksia pannaan täytäntöön jäsenmaissa. Suomessa direktiivi aiheuttaa muutoksia erityisesti ampuma-aselakiin. Hallituksen esitysluonnos ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanemiseksi lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle 4.5. Esityksen lähtökohtana on estää erityisen vaarallisten aseiden ja niiden osien päätymistä vääriin käsiin kuitenkin siten, että ei vaikeuteta eurooppalaisittain poikkeuksellista reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista Suomessa.

- Suomen tavoitteet asedirektiivineuvotteluissa toteutuivat hyvin ja direktiiviin sisältyvällä  kansallista puolustusta koskevalla poikkeuksella turvataan suomalaista reserviläistoimintaa. Esitysluonnos toteuttaa asedirektiivin edellyttämät muutokset niin, että ne eivät heikennä reserviläistoiminnan, metsästyksen, urheiluammunnan tai asekeräilyn edellytyksiä, sisäministeri Kai Mykkänen toteaa.

Valmistelun aikana keskustelua herätti erityisesti maanpuolustuksen tarpeiden huomioon ottaminen. Tämän vuoksi luonnokseen sisältyy kokonaispaketti, jolla reserviläistoiminnassa sujuvoitetaan aseluvan hakemista luvanvaraisiin ampuma-aseisiin ja jatketaan voimassa olevia aselupia asedirektiivissä kiellettyihin isolla lippaalla varustettuihin aseisiin. Lisäksi aktiivinen reserviläinen voisi jatkossa saada aseluvan direktiivissä kiellettyyn ampuma-aseeseen tietyin edellytyksin. Tällä paketilla varmistetaan sekä asedirektiivin edellyttämät vaatimukset kansalliselle lainsäädännölle että reserviläistoiminnan jatkuminen.

Muut keskeiset direktiivin aiheuttamat muutokset Suomen ampuma-aselakiin parantavat aseiden jäljitettävyyttä ja siten sisäistä turvallisuutta. Lisäksi asekaupan valvontaa vahvistetaan ja asealan elinkeinotoiminnan sääntelyä sujuvoitetaan. Asedirektiivi yhtenäistää koko EU:n ampuma-aselainsäädäntöä.

Valmistelun tavoitteena oli tehdä ampuma-aselakiin vain ampuma-asedirektiivin edellyttämät muutokset. Valmistelutyössä on noudatettu jo asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja. Sisäministeriön asettama työryhmä ja keskeiset sidosryhmät ovat olleet mukana hankkeen valmistelussa, ja eri asiantuntijoita on kuultu tarvittaessa. Lisäksi on järjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana ja muutokset tulisivat voimaan ensi syksynä.

EU:n ampuma-asedirektiivi tuli voimaan 14.6.2017. Direktiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että ampuma-aseiden sisämarkkinat toteutuvat, ja samalla taata EU-kansalaisten turvallisuus. Asedirektiivi on myös osa laajempia, EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä.

EU:n asedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Johanna Puiro, p. 0295 488 584, [email protected]
poliisitarkastaja Seppo Sivula, p 0295 488 591, [email protected]
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 0295 488 502, [email protected] (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)