Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

De ändringar som EU:s vapendirektiv medför i skjutvapenlagen hindrar inte vapenhobby

Inrikesministeriet
4.5.2018 10.44 | Publicerad på svenska 4.5.2018 kl. 13.38
Pressmeddelande 45/2018

EU:s vapendirektiv förutsätter ska genomföras i medlemsstaterna. I Finland medför direktivet ändringar speciellt i skjutvapenlagen. Ett utkast till en regeringsproposition om genomförande av vapendirektivet sändes ut på omfattande remiss den 4 maj. Utgångspunkten för propositionen är att hindra att särskilt farliga vapen eller delar av dem hamnar i fel händer utan att samtidigt försvåra den i europeiskt perspektiv exceptionella reservistverksamheten eller annan vapenhobby i Finland.

- De mål som Finland hade ställt för förhandlingarna om vapendirektivet uppfylldes väl och genom det undantag som direktivet tillåter i fråga om nationellt försvar kan man trygga den finska reservistverksamheten.  Förslaget genomför de ändringar som vapendirektivet förutsätter på ett sätt som inte som försämrar förutsättningarna för reservistverksamhet, jakt, bedrivande av sportskytte och vapensamling, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Under beredningen diskuterades i synnerhet behoven i anslutning till landets försvar. Därför har man i propositionsutkastet tagit in en bestämmelsehelhet som syftar till att skapa en smidigare process för ansökning om vapentillstånd för tillståndspliktiga skjutvapen till reservistverksamhet och att fortsätta vapentillstånden för vapen med stort magasin som enligt direktivet är förbjudna. Därtill ska aktiva reservister under vissa förutsättningar även i framtiden kunna beviljas vapentillstånd för ett i direktivet förbjudet vapen. Helheten ska säkerställa både att den nationella lagstiftningen uppfyller vapendirektivets krav och att reservistverksamheten kan fortsättas.

De andra centrala ändringarna som direktivet medför i den finska skjutvapenlagen förbättrar spårbarheten för vapen, vilket för sin del främjar den inre säkerheten. Dessutom ska övervakningen av vapenhandeln stärkas och regleringen om näringsverksamheten inom vapenbranschen göras smidigare. Vapendirektivet syftar till att harmonisera skjutvapenlagstiftningen inom hela EU.

Avsikten var att göra enbart de ändringar i skjutvapenlagen som vapendirektivet förutsätter. I beredningsarbetet har man följt de ståndpunkter som statsrådet och riksdagen bildat under beredningen av skjutvapendirektivet. Förutom arbetsgruppen som tillsatts av inrikesministeriet har de centrala intressentgrupperna deltagit i beredningen och olika sakkunniga har hörts vid behov. Därtill har det ordnats diskussionsmöten för sakkunniga och intressentgrupper.

Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen under vårsessionen och att ändringarna träder i kraft under hösten.

EU:s vapendirektiv trädde i kraft den 14 juni 2017. Avsikten med vapendirektivet är att trygga en fungerande inre marknad för skjutvapen och samtidigt garantera EU-medborgarnas säkerhet. Vapendirektivet är också en del av EU:s mer omfattande och övergripande åtgärder i kampen mot terrorism.

Genomförandet av EU:s vapendirektiv i Finland

Ytterligare information:
Johanna Puiro, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 584, [email protected]
Seppo Sivula, polisinspektör, tfn 0295 488 591, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 0295 488 502, [email protected] (intervjuförfrågningar till minister Mykkänen)