Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistus

Hankkeessa arvioidaan, millaiset muutokset pelastustoimen koulutusjärjestelmään, koulutusohjelmiin, tutkintoihin ja rahoitukseen on tarvetta tehdä, jotta pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan tulevaisuuden osaamistarpeisiin voidaan vastata kestävällä tavalla.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusjärjestelmä vastaamaan kansallisia tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia. Hankkeessa muun muassa arvioidaan pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan tulevaisuuden henkilöstötarpeet ja selvitetään, mitkä ovat toimintaympäristön asettamat vaatimukset pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutukselle. Tarkoituksena on myös tehdä esitykset mahdollisista tutkintouudistuksista ja niiden kustannusvaikutuksista sekä koulutuksen organisoinnista valtakunnallisesti.

Valmistelun taustaa

Sisäministeriö asetti 1.3.2017 Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen. Hanke päättyi helmikuussa 2018. Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen loppuraportin pohjalta sisäministeriö käynnisti nykyisen Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeen.

Uudistuksessa otetaan huomioon Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen tulokset osaamistarpeiden, toimintaympäristön ja tiedolla johtamisen osalta.

Eteneminen

Hanke asetettiin 11.11.2020 ja sen toimikausi päättyy 31.12.2022. Hankkeessa ei valmistella säädösmuutoksia. Mahdolliset lakimuutokset valmistellaan erikseen asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa. Uusi koulutusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 aikana.

Esitysluonnos pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan tutkintokoulutuksien tasoista ja koulutusjärjestelmästä oli lausuntokierroksella 18.10.-14.11.2022. 

Hankkeen organisaatio

Hankkeen työryhmä koostuu sisäministeriön, Pelastusopiston, Helsingin pelastuskoulun, pelastuslaitosten, Hätäkeskuslaitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Opetushallituksen, Suomen Kuntaliiton ja Poliisiammattikorkeakoulun edustajista. Lisäksi työryhmässä ovat edustettuina Suomen Pelastusalan Keskusliitto, Suomen Sopimuspalokuntien liitto, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen pelastusalan ammattilaiset sekä Suomen Poliisijärjestöjen liitto.

Uudistukselle on asetettu myös sihteeristö, joka koostuu Pelastusopiston edustajista. Sihteeristön tehtäviin kuuluu muun muassa osallistua koulutusuudistuksen valmistelutyöhön, tehdä taustakartoituksia, tuoda erilaisten Pelastusopiston työryhmien viestit valmistelutyöhön sekä koota taustamateriaalia.

Hankkeen ohjausryhmänä toimii sisäministeriön pelastusosaston johtoryhmä, jota täydennetään Pelastusopiston edustajalla.