Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistus

Hankkeessa arvioidaan, millaiset muutokset pelastustoimen koulutusjärjestelmään, koulutusohjelmiin, tutkintoihin ja rahoitukseen on tarvetta tehdä, jotta pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan tulevaisuuden osaamistarpeisiin voidaan vastata kestävällä tavalla.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusjärjestelmä vastaamaan kansallisia tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia. Hankkeessa muun muassa arvioidaan pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan tulevaisuuden henkilöstötarpeet ja selvitetään, mitkä ovat toimintaympäristön asettamat vaatimukset pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutukselle. Tarkoituksena on myös tehdä esitykset mahdollisista tutkintouudistuksista ja niiden kustannusvaikutuksista sekä koulutuksen organisoinnista valtakunnallisesti.

Valmistelun taustaa

Sisäministeriö asetti 1.3.2017 Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen. Hanke päättyi helmikuussa 2018. Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen loppuraportin pohjalta sisäministeriö käynnisti nykyisen Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishankkeen.

Uudistuksessa otetaan huomioon Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen tulokset osaamistarpeiden, toimintaympäristön ja tiedolla johtamisen osalta.

Eteneminen

Hanke asetettiin 11.11.2020 ja sen toimikausi päättyi 31.12.2022. 
Hankkeen saamat lausunnot ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi -palvelussa

Hankkeen loppuraportti

Vuoden 2023 aikana valmistellaan toimenpiteitä koulutusjärjestelmän kehittämisen jatkoksi. Mahdolliset lakimuutokset valmistellaan erikseen asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa. Uusi koulutusjärjestelmä otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2025.

Lisätietoja

Mirva Kahlos, Pelastusylitarkastaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö Puhelin:0295488434   Sähköpostiosoite: