Suunnittelun asiakirjat

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelmat löytyvät alla olevista asiakirjoista.

Hallinnonalan tavoitteet

Ministeriön esitys valtion talousarvioon perustuu pitkän aikavälin suunnitteluun ja julkisen talouden suunnitelmaan. Sisäministeriön toimintasuunnitelma sekä tavoitteet ja resurssit pidemmällä aikavälillä laaditaan ministeriössä eikä sisältöä vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

Sisäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2027

Sisäministeriön hallinnonalan kehysehdotus 2024-2027 | 12.1.2023

Aikaisemmat vuodet

Vahvistettu tilijaottelu, osasto 12.26 | Valtiokonttori

Tulossopimukset

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen välisissä tulostavoiteasiakirjoissa sovitaan tulostavoitteet seuraavalle vuodelle ja alustavat tavoitteet seuraavalle kolmelle vuodelle.

Tulossopimukset vuosille 2024-2028

Poliisihallitus
Hätäkeskuslaitos
Pelastusopisto
Maahanmuuttovirasto
Rajavartiolaitos
Kriisinhallintakeskus CMC

Tulossopimukset 2015-2023

Eduskunnan päättämät talousarviot

Hallituksen esitys valtion talousarvioesitykseksi seuraavalle vuodelle annetaan yleensä syyskuussa. Talousarvio ja mahdolliset lisätalousarviot ovat perustana ministeriön ja hallinnonalan vuosittaiselle toiminnalle. Sisäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat valtion talousarvion pääluokassa 26.

Valtion talousarvio

Sisäministeriön talousarvioehdotukset

SM:n ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi