Suunnittelun asiakirjat

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelmat löytyvät alla olevista asiakirjoista.

Hallinnonalan tavoitteet

Ministeriön esitys valtion talousarvioon perustuu pitkän aikavälin suunnitteluun ja julkisen talouden suunnitelmaan. Sisäministeriön toimintasuunnitelma sekä tavoitteet ja resurssit pidemmällä aikavälillä laaditaan ministeriössä eikä sisältöä vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminta ja taloussuunnitelma 2019-2022

Sisäministeriön tavoitteet ja resurssit 2019-2023

Tavoitteet ja resurssit 2018-2022
TTS 2018–2021 ja TS 2017
TTS 2017-2020 ja TS 2016
TTS 2016-2019 ja TS 2015
TTS 2015-2018 ja TS 2014

Tulossopimukset

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen välisissä tulostavoiteasiakirjoissa sovitaan tulostavoitteet seuraavalle vuodelle ja alustavat tavoitteet seuraavalle kolmelle vuodelle.

Tulossopimukset vuodelle 2019

Poliisihallitus
Hätäkeskuslaitos
Pelastustusopisto
Maahanmuuttovirasto
Rajavartiolaitos
Kriisinhallintakeskus CMC

Tulossopimukset vuosille 2015-2018

Eduskunnan päättämät talousarviot

Hallituksen esitys valtion talousarvioesitykseksi seuraavalle vuodelle annetaan yleensä syyskuussa. Talousarvio ja mahdolliset lisätalousarviot ovat perustana ministeriön ja hallinnonalan vuosittaiselle toiminnalle. Sisäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat valtion talousarvion pääluokassa 26.

Valtion talousarvio

Sisäministeriön talousarvioehdotukset

SM:n ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi
SM:n ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi