Seurannan asiakirjat

Hallinnonalan seurantatietoihin liittyvät keskeisimmät asiakirjat ovat seuraavat:

Hallituksen vuosikertomus

Valtioneuvoston kanslian koordinoimana valmistellaan hallituksen vuosikertomus.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Sisäministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Sisäministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Sisäministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Sisäministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Sisäministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Virastojen tilinpäätöskannanotot

Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen tilinpäätöskannanotot.

Virastojen tilinpäätöskannanotot vuodelta 2018
Virastojen tilinpäätöskannanotot vuodelta 2017
Virastojen tilinpäätöskannanotot vuodelta 2016
Virastojen tilinpäätöskannanotot vuodelta 2015
Virastojen tilinpäätöskannanotot vuodelta 2014
Virastojen tilinpäätöskannanotot vuodelta 2013

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusvirasto esittää vuosittaisissa tilintarkastuskertomuksissaan mm. tilinpäätösten tarkastuksissa esille tulleet huomiot

Toiminnan tarkastuskertomukset