Seurannan asiakirjat

Hallinnonalan seurantatietoihin liittyvät keskeisimmät asiakirjat ovat seuraavat:

Hallituksen vuosikertomus

Valtioneuvoston kanslian koordinoimana valmistellaan hallituksen vuosikertomus.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Sisäministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Aikaisemmat vuodet

Tilinpäätös 2022
Tilinpäätös 2021
Tilinpäätös 2020
Tilinpäätös 2019
Tilinpäätös 2018 
Tilinpäätös 2017 
Tilinpäätös 2016 
Tilinpäätös 2015 
Tilinpäätös 2014

Virastojen tilinpäätöskannanotot

Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen tilinpäätöskannanotot.

Sisäministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2022

Aikaisemmat vuodet

Tilinpäätöskannanotot 2021
Tilinpäätöskannanotot 2020
Tilinpäätöskannanotot 2019
Tilinpäätöskannanotot 2018
Tilinpäätöskannanotot 2017
Tilinpäätöskannanotot 2016
Tilinpäätöskannanotot 2015
Tilinpäätöskannanotot 2014
Tilinpäätöskannanotot 2013

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusvirasto esittää vuosittaisissa tilintarkastuskertomuksissaan mm. tilinpäätösten tarkastuksissa esille tulleet huomiot

Toiminnan tarkastuskertomukset