Seurannan asiakirjat

Hallinnonalan seurantatietoihin liittyvät keskeisimmät asiakirjat ovat seuraavat:

Hallituksen vuosikertomus

Valtioneuvoston kanslian koordinoimana valmistellaan hallituksen vuosikertomus.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Sisäministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Aikaisemmat vuodet:
Tilinpäätös 2018 
Tilinpäätös 2017 
Tilinpäätös 2016 
Tilinpäätös 2015 
Tilinpäätös 2014
 

Virastojen tilinpäätöskannanotot

Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen tilinpäätöskannanotot.

Virastojen tilinpäätöskannanotot vuodelta 2018

Aikaisemmat vuodet:
Tilinpäätöskannanotot 2017
Tilinpäätöskannanotot 2016
Tilinpäätöskannanotot 2015
Tilinpäätöskannanotot 2014
Tilinpäätöskannanotot 2013

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusvirasto esittää vuosittaisissa tilintarkastuskertomuksissaan mm. tilinpäätösten tarkastuksissa esille tulleet huomiot

Toiminnan tarkastuskertomukset