Hyppää sisältöön
Media

EU:n raja- ja merivartiostoasetuksen täytäntöönpano alkaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2020 14.13
Tiedote 10/2020
Frontexin rajavalvoja.

Sisäministeriö on asettanut hankkeen valmistelemaan kansallisia säädösmuutoksia, joita eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskeva asetus edellyttää. Asetus tuli voimaan joulukuussa 2019.

EU:n raja- ja merivartiostoa koskevalla asetuksella vahvistetaan Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin toimintakykyä, tuetaan palautustoimintaa perusoikeuksia kunnioittaen sekä integroidaan Euroopan rajavalvontajärjestelmä (EUROSUR) osaksi eurooppalaista raja- ja merivartiostoa. Jatkossa eurooppalaiseen raja- ja merivartiostoon kuuluvat Frontexin ja rajaturvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten lisäksi myös palauttamisesta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset.

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella vuonna 2016 varmistamaan rajaturvallisuus ulkorajoilla. Vastuu ulkorajavalvonnasta on jaettu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) ja jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltioilla on kuitenkin ensisijainen vastuu ulkorajaosuutensa valvonnasta

Säädösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa

Asetus aiheuttaa muutostarpeita ainakin rajavartiolakiin (578/2005), poliisilakiin (872/2011) ja henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin (639/2019). Muutostarpeita selvitetään tarkemmin hanketyöryhmässä, jossa ovat edustettuina sisäministeriö, ulkoministeriö, valtiovarainministeriö, poliisi, Tulli ja Maahanmuuttovirasto. Lisäksi työryhmä kuulee yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoa.

Hanke tukee sisäministeriön konsernistrategiaa vaikuttamalla erityisesti ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen, kansallisen turvallisuuden uhkien torjuntaan sekä siihen, että maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää.

Hankkeen toimikausi on 6.2.–31.12.2020. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2020. Säädösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, p. 0295 421 131, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, p. 0295 421 603, [email protected]