Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää terroristista verkkosisältöä koskevan lain vahvistamista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2023 14.19
Tiedote

Hallitus esitti torstaina 19.1. vahvistettavaksi lakia, jolla säädetään toimivaltaisista viranomaisista terroristisen verkkosisällön torjunnassa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki myöhemmin torstaina. Laki tulee voimaan 1.2.2023.

Laki liittyy EU-asetukseen, jonka tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia tunnistaa ja poistaa verkkosisältöä, joka yllyttää terroristisiin tekoihin. EU-asetusta on sovellettu vuodesta 2022 alkaen.

Suomessa terroristisen verkkosisällön poistamismääräyksistä vastaa poliisi. Lisäksi poliisi vastaa rajat ylittävissä tilanteissa toisen jäsenvaltion viranomaisen tekemien poistamismääräysten arvioinnista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa asetuksessa säädetyistä erityistoimenpiteistä, kuten teknisten keinojen käyttöönotosta terroristisen sisällön tunnistamiseksi ja poistamiseksi.

Asetuksen mukaan jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi viranomainen, jonka tehtäviin terroristisen verkkosisällön torjunta kuuluu. Näiden viranomaisten toimivaltaan kuuluu antaa määräys terroristisen verkkosisällön poistamisesta, arvioida poistamisen tarvetta, valvoa erityistoimenpiteitä sekä määrätä seuraamuksista.

Seuraamusten määräämisestä vastaa Poliisihallituksen yhteyteen perustettava seuraamuskollegio, joka voi määrätä seuraamusmaksun asetuksen rikkomisesta tai laiminlyönnistä.

Tavoite on puuttua terroristisen sisällön leviämiseen verkossa

EU-asetus velvoittaa internetpalvelun tarjoajat, kuten sosiaalisen median palvelut, suojaamaan aktiivisesti palvelunsa terroristisen sisällön levittämistä vastaan. Terroristinen sisältö tarkoittaa aineistoa, jossa yllytetään esimerkiksi johonkin terrorismirikosdirektiivissä tarkoitetun rikoksen tekemiseen. Asetus koskee EU:n alueella toimivia palveluntarjoajia riippumatta niiden päätoimipaikan sijainnista.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Mikko Hirvi, puh. 0295 488 546, [email protected]

​​​