Hyppää sisältöön
Media

Hätäkeskustoiminnasta annettua lakia uudistetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2020 11.00
Tiedote 158/2020
Hätäkeskuspäivystäjiä.

Sisäministeriö on asettanut säädöshankkeen, jossa valmistellaan muutokset hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin ja sitä täydentäviin lakeihin. Tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää säännöksiä esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Hätäkeskuslakia päivitetään vastaamaan kansallisia ja eurooppalaisia vaatimuksia henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta. Muutoksilla pyritään muun muassa tarkentamaan ja selkeyttämään sääntelyä Hätäkeskuslaitoksen rekistereiden sekä tietojen luovuttamisen ja säilyttämisen osalta.

Tarkoituksena on myös selkeyttää hätäkeskustietojärjestelmää käyttävien viranomaisten tehtäviä, toimivaltuuksia ja keskinäistä vastuunjakoa. Hätäkeskustoiminnasta annettua lakia sovelletaan pelastustoimen, poliisitoimen ja sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskuspalveluihin sekä Hätäkeskuslaitokseen.

Säädöshanke on asetettu ajalle 1.1.–31.12.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. 0295 488 279, [email protected]

Korjaus 18.12.2020: Tiedotteeseen on korjattu ajankohta, jolloin hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle.