Hätäkeskustoiminnasta annetun lain uudistamishanke

Hätäkeskustoiminnasta annetun lain uudistamishanke

SM035:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) ja siihen liittyvien lakien muutostarpeet sekä valmistellaan hätäkeskuslainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM035:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-2291 , VN/6121/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.1.2021 – 31.10.2022

Asettamispäivä 15.12.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 307/2022

Valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin (692/2010). Hankkeen tavoitteena on arvioida mm. hätäkeskustoiminnasta annetun lain suhdetta kansallisen ja EU:n tietosuojasääntelyn vaatimuksiin, hätäkeskustietojärjestelmää käyttävien viranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien tarpeenmukaista kokonaisuutta ja keskinäistä vastuunjakoa sekä hätäkeskustietojärjestelmän käyttämiseen, rekisterin ylläpitoon sekä vastuunjakoihin liittyviä muutostarpeita.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Annika Parsons, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on arvioida:
1) hätäkeskustoiminnasta annetun lain suhde kansallisen ja EU:n tietosuojasääntelyn vaatimuksiin,
2) hätäkeskusrekisteriä käyttävien viranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien tarpeenmukaista kokonaisuutta ja keskinäistä vastuunjakoa,
3) hätäkeskusrekisterin käyttämiseen, rekisterin ylläpitoon sekä vastuunjakoihin liittyviä muutostarpeita,
4) hätäkeskustoiminnasta annetun lain tai hätäkeskustoimintaan liittyvien lakien muita muutostarpeita.

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään ja arvioidaan hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) ja siihen liittyvien lakien muutostarpeet sekä valmistellaan hätäkeskuslainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.