Projekt för översyn av lagen om nödcentralsverksamhet

Projekt för översyn av lagen om nödcentralsverksamhet

SM035:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I projektet utreds och bedöms behoven att ändra lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) och de lagar som har samband med den samt bereds en regeringsproposition om revidering av nödcentralslagstiftningen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM035:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-2291 , VN/6121/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.1.2021 – 31.10.2022

Datum för tillsättande 15.12.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om översyn av lagen om nödcentralsverksamhet

Riksdagens svar EV 307/2022

Behövliga ändringar bereds i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010). Syftet med projektet är att bedöma bland annat förhållandet mellan lagen om nödcentralsverksamhet och kraven i den nationella dataskyddslagstiftningen och i EU:s dataskyddslagstiftning, den behövliga helheten av uppgifter och befogenheter för och ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som använder nödcentralsdatasystemet samt ändringsbehoven i anslutning till användningen av nödcentralsdatasystemet, underhållet av systemet och ansvarsfördelningen.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Annika Parsons, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on arvioida:
1) hätäkeskustoiminnasta annetun lain suhde kansallisen ja EU:n tietosuojasääntelyn vaatimuksiin,
2) hätäkeskusrekisteriä käyttävien viranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien tarpeenmukaista kokonaisuutta ja keskinäistä vastuunjakoa,
3) hätäkeskusrekisterin käyttämiseen, rekisterin ylläpitoon sekä vastuunjakoihin liittyviä muutostarpeita,
4) hätäkeskustoiminnasta annetun lain tai hätäkeskustoimintaan liittyvien lakien muita muutostarpeita.

Sammandrag

I projektet utreds och bedöms behoven att ändra lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) och de lagar som har samband med den samt bereds en regeringsproposition om revidering av nödcentralslagstiftningen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.