Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagen om nödcentralsverksamhet revideras

Inrikesministeriet
16.12.2020 11.00
Pressmeddelande 158/2020
Nödcentraloperatörer.

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda ändringar i lagen om nödcentralsverksamhet och i de lagar som kompletterar den. Avsikten är att uppdatera och förtydliga bestämmelserna utifrån en förstudie och de remissvar som inkommit om förstudien.

Lagen om nödcentralsverksamhet uppdateras så att den motsvarar de nationella och europeiska kraven på behandling av personuppgifter och dataskydd. Syftet med ändringarna är bland annat att precisera och förtydliga regleringen i fråga om Nödcentralsverkets register och utlämnande och lagring av uppgifter.

Avsikten är också att förtydliga uppgifterna och befogenheterna för och ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som använder nödcentralsdatasystemet. Lagen om nödcentralsverksamhet tillämpas på räddningsväsendets, polisens och social- och hälsovårdens nödcentralstjänster samt på Nödcentralsverket.

Lagstiftningsprojektet har tillsatts för tiden 1.1.–31.12.2021. Avsikten är att en regeringsproposition om detta överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.

Ytterligare information:

Annika Parsons, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 279, [email protected]

Korrigering 18.12.2020: Årtalet i pressmeddelandets sista mening har korrigerats.