Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisuuslakia ajantasaistetaan ja selkeytetään

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2020 14.29
Tiedote 129/2020

Sisäministeriö on asettanut säädöshankkeen, jossa valmistellaan muutokset kansalaisuuslakiin ja sitä täydentävään valtioneuvoston asetukseen. Tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää säännöksiä esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. Kansalaisuuden saamisen tai menettämisen edellytyksiä ei ole tarkoitus muuttaa.

Muutoksilla pyritään muun muassa selkeyttämään sääntelyä siitä, miten ulkomaanmatkat vaikuttavat kansalaisuutta varten vaadittavaan asumisaikaan. Tarkoituksena on myös tarkentaa henkilöllisyyden selvittämistä koskevia säännöksiä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön perusteella sekä täydentää kansalaisuuteen vaadittavan kielitaidon osoittamisen tapoja. Hankkeessa tehdään myös lukuisia teknisluonteisempia muutoksia.

Esiselvityksessä arvioitiin kansalaisuutta koskevien säännösten toimivuutta, selkeyttä ja ajantasaisuutta. Lisäksi selvitettiin, millaisia vaikutuksia on oikeuskäytännön kehityksellä ja hallinnon yleislakien muutoksilla. Esiselvityksestä saatiin yhteensä 18 lausuntoa eri viranomaisilta ja järjestöiltä.

Säädöshanke on asetettu ajalle 30.10.2020–31.5.2022. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, p. 0295 488 626, [email protected]
erityisasiantuntija Hanna Pihkanen, p. 0295 488 256, [email protected]