Kansalaisuuslain muutos

Kansalaisuuslain ja valtioneuvoston kansalaisuudesta annetun asetuksen muuttaminen

SM032:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen aikana valmistellaan muutokset kansalaisuuslakiin (359/2003) ja valtioneuvoston asetukseen kansalaisuudesta (293/2013). Niiden säännöksiä ajantasaistetaan ja selkiytetään esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM032:00/2020

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 30.10.2020 – 31.5.2022

Asettamispäivä 22.10.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Hanna Pihkanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 256
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 488 626
[email protected]

Tiivistelmä

Hankkeen aikana valmistellaan muutokset kansalaisuuslakiin (359/2003) ja valtioneuvoston asetukseen kansalaisuudesta (293/2013). Niiden säännöksiä ajantasaistetaan ja selkiytetään esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Lähtökohdat

Sisäministeriössä oli 28.10.2019-29.5.2020 esiselvityshanke kansalaisuutta koskevien säännösten muutostarpeista (SM046:00/2019). Esiselvityksen pääasiallisena tavoitteena oli selvittää kansalaisuuslain (359/2003) säädöshuollolliset muutostarpeet. Hankkeessa selvitettiin, onko kansalaisuutta koskevien säännösten toimivuutta tarpeen parantaa ja millä tavoin lakia voitaisiin ajantasaistaa ja selkeyttää. Myös oikeuskäytännön kehityksen mahdollisia vaikutuksia säännöksiin arvioitiin. Esiselvitys oli lausuntokierroksella 15.6.-21.8.2020.

Lisää aiheesta