Kansalaisuuslain muutos

Kansalaisuuslain ja valtioneuvoston kansalaisuudesta annetun asetuksen muuttaminen

SM032:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen aikana valmistellaan muutokset kansalaisuuslakiin (359/2003) ja valtioneuvoston asetukseen kansalaisuudesta (293/2013). Niiden säännöksiä ajantasaistetaan ja selkiytetään esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM032:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-2166 , VN/6060/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 30.10.2020 – 31.5.2022

Asettamispäivä 22.10.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 13/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 17/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  28.4.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Kansalaisuuslakiin ehdotetaan pääosin säädöshuollollisia muutoksia. Lapsen ja kansalaisuudettoman määritelmiä ajantasaistettaisiin. Lapsen kansalaisuuden saamista uudistettaisiin niin, että lapsi saisi syntyessään Suomen kansalaisuuden suomalaiselta vanhemmaltaan aina suoraan lain nojalla. Myös suomalaisen adoptoima lapsi saisi kansalaisuuden aina suoraan lain nojalla. Kansalaisuuden saamisen edellytyksenä olevaa selvitettyä henkilöllisyyttä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Kansalaisuuteen vaadittavan asumisajan laskentaa koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin ja kielitaidon osoittamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Lakiin ehdotetaan myös muita, teknisluonteisempia muutoksia.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

YhteyshenkilöHanna Pihkanen, sisäministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeen aikana valmistellaan muutokset kansalaisuuslakiin (359/2003) ja valtioneuvoston asetukseen kansalaisuudesta (293/2013). Niiden säännöksiä ajantasaistetaan ja selkiytetään esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Lähtökohdat

Sisäministeriössä oli 28.10.2019-29.5.2020 esiselvityshanke kansalaisuutta koskevien säännösten muutostarpeista (SM046:00/2019). Esiselvityksen pääasiallisena tavoitteena oli selvittää kansalaisuuslain (359/2003) säädöshuollolliset muutostarpeet. Hankkeessa selvitettiin, onko kansalaisuutta koskevien säännösten toimivuutta tarpeen parantaa ja millä tavoin lakia voitaisiin ajantasaistaa ja selkeyttää. Myös oikeuskäytännön kehityksen mahdollisia vaikutuksia säännöksiin arvioitiin. Esiselvitys oli lausuntokierroksella 15.6.-21.8.2020.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.