Hoppa till innehåll
Media

Medborgarskapslagen uppdateras och förtydligas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2020 14.29
Pressmeddelande 129/2020

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda ändringar i medborgarskapslagen och i statsrådets förordning som kompletterar lagen. Avsikten är att uppdatera och förtydliga bestämmelserna utifrån en förstudie och de remissvar som inkommit om förstudien. Avsikten är inte att ändra villkoren för förvärv eller förlust av medborgarskap.

Syftet med ändringarna är bland annat att förtydliga bestämmelserna om hur utlandsresor påverkar den boendetid som krävs för att få medborgarskap. Avsikten är också att utifrån högsta förvaltningsdomstolens avgörandepraxis precisera bestämmelserna om utredning av identiteten samt att komplettera sätten att visa de språkkunskaper som krävs för medborgarskap. I projektet görs också flera ändringar av mer teknisk natur.

I en förstudie bedömdes hur bestämmelserna om medborgarskap fungerar och hur tydliga och uppdaterade de är. Dessutom utreddes hurdana konsekvenser utvecklingen av rättspraxis och ändringarna av de allmänna förvaltningslagarna har. Sammanlagt 18 yttranden om förstudien lämnades av olika myndigheter och organisationer.

Lagstiftningsprojektet har tillsatts för tiden 30.10.2020–31.5.2022. Avsikten är att en regeringsproposition om detta överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.

Ytterligare information:

Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 626, [email protected]
Hanna Pihkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 256, [email protected]