Förstudie om behoven att ändra bestämmelserna om medborgarskap

Förstudie om behoven att ändra bestämmelserna om medborgarskap

SM046:00/2019 Projekt

Det huvudsakliga målet är att utreda behoven av författningstekniska ändringar i medborgarskapslagen (359/2003). I projektet utreds om det finns behov av att förbättra funktionen av bestämmelserna om medborgarskap och på vilket sätt lagen kan uppdateras och förtydligas. Samtidigt bedöms vilka eventuella konsekvenser utvecklingen av rättspraxis har för bestämmelserna.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM046:00/2019

Ärendenummer SMDno-2019-1971

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 28.10.2019 – 29.5.2020

Datum för tillsättande 28.10.2019

Sammandrag

Det huvudsakliga målet är att utreda behoven av författningstekniska ändringar i medborgarskapslagen (359/2003). I projektet utreds om det finns behov av att förbättra funktionen av bestämmelserna om medborgarskap och på vilket sätt lagen kan uppdateras och förtydligas. Samtidigt bedöms vilka eventuella konsekvenser utvecklingen av rättspraxis har för bestämmelserna.

Mer om ämnet

Förstudie: medborgarskapslagen kan förtydligas

IM Pressmeddelande 15.6.2020 15.02