Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Behoven av författningstekniska ändringar i medborgarskapslagen utreds

Inrikesministeriet
6.11.2019 14.30
Pressmeddelande 91/2019

Inrikesministeriet har tillsatt ett förstudieprojekt om eventuella behov av att ändra medborgarskapslagen. Avsikten är att utreda om det finns behov av att förbättra medborgarskapslagens funktion och hur den kan uppdateras och förtydligas.

I förstudien bedöms t.ex. hurdana konsekvenser ändringarna i de allmänna förvaltningslagarna och utvecklingen av rättspraxis har för bestämmelserna om medborgarskap. Avsikten är inte att utreda hur förvärv eller förlust av medborgarskap kan underlättas eller försvåras.

Det är viktigt att regelbundet utvärdera hur den gällande lagstiftningen fungerar. På detta sätt utreds om bestämmelserna bör göras smidigare t.ex. för att undvika tolkningsproblem.

Utifrån resultaten av förstudien kan det beslutas om det är nödvändigt att revidera eller ändra lagen, om det ska inledas ett lagstiftningsprojekt, och i så fall om projektets exakta uppdrag.

Förstudien görs vid inrikesministeriets migrationsavdelning. Projektets mandatperiod är 28.10.2019–29.5.2020.

Ytterligare information:

Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 626, [email protected]
Hanna Pihkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 256, [email protected]