Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisuuslain säädöshuollollisia muutostarpeita selvitetään

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2019 14.30
Tiedote 91/2019

Sisäministeriö on asettanut esiselvityshankkeen kansalaisuuslain mahdollisista muutostarpeista. Tarkoitus on selvittää, onko kansalaisuuslain toimivuutta tarpeen parantaa ja miten sitä voitaisiin ajantasaistaa ja selkeyttää.

Esiselvityksessä arvioidaan esimerkiksi sitä, millaisia vaikutuksia hallinnon yleislakien muutoksilla ja oikeuskäytännön kehityksellä on kansalaisuutta koskeviin säännöksiin. Tarkoituksena ei ole selvittää, miten kansalaisuuden saamista tai menettämistä voitaisiin helpottaa tai vaikeuttaa.

Voimassa olevan lainsäädännön toimivuutta on tärkeää arvioida säännöllisesti. Näin selvitetään, pitäisikö säädöksiä sujuvoittaa esimerkiksi tulkintaongelmien välttämiseksi.

Esiselvityksen tulosten perusteella voidaan päättää, onko lakia tarpeen uudistaa tai muuttaa, käynnistetäänkö säädöshanke ja jos, mikä on sen tarkka toimeksianto.

Esiselvitys tehdään sisäministeriön maahanmuutto-osastolla. Hankkeen toimikausi on 28.10.2019–29.5.2020.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, p. 0295 488 626, [email protected]
erityisasiantuntija Hanna Pihkanen, p. 0295 488 256, [email protected]