Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Laki Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta lausuntokierrokselle

Sisäministeriö
16.6.2021 15.36
Tiedote 72/2021

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi laista Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta. Laki antaisi poliisille, Tullille ja rajavartiolaitokselle mahdollisuuden tehdä kyselyjä henkilön tunnistamiseksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteisestä henkilöllisyystietovarannosta.

Esityksen tarkoituksena on tehdä Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta säädettyjen EU-asetusten edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Hakujen perusteista on säädetty vuonna 2019 voimaan tulleissa EU-asetuksissa.

Tavoitteena yhteentoimivat EU-tasoiset tietojärjestelmät

EU-asetuksien tarkoituksena on muun muassa yksinkertaistaa jäsenvaltioiden viranomaisten pääsyä tietoihin, suojata EU:n ulkorajoja, parantaa muuttoliikkeen hallintaa ja lisätä sisäistä turvallisuutta. 

EU:n yhteentoimivuusasetukset koskevat seuraavia EU-tason tietojärjestelmiä:

  • EU:n viisumitietojärjestelmä,
  • turvapaikanhakijoiden sormenjälkitietojärjestelmä,
  • Schengenin tietojärjestelmä,
  • rajanylitystietojärjestelmä,
  • Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä ja
  • kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskeva tietojärjestelmä.

Järjestelmät täydentävät toisiaan ja, lukuun ottamatta Schengenin tietojärjestelmää, niihin tallennetaan vain kolmansien maiden kansalaisia koskevia tietoja. 

Asetusehdotuksen lausuntokierros kestää 11.8. saakka.

Lisätietoja:
poliisijohtaja Hannele Taavila, p. 0295 488 568, [email protected]