Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem på remiss

Inrikesministeriet
16.6.2021 15.36
Pressmeddelande 72/2021

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition med förslag till en lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem på remiss. Lagen skulle ge polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet möjlighet att göra förfrågningar för att identifiera en person ur Europeiska unionens gemensamma identitetsdatalager.

Syftet med propositionen är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts i de EU-förordningar som utfärdats om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem. Bestämmelser om grunderna för sökning finns i de EU-förordningar som trädde i kraft 2019.

Målet är interoperabla informationssystem på EU-nivå

Syftet med EU-förordningarna är bland annat att förenkla tillgången till uppgifter för medlemsstaternas myndigheter, skydda EU:s yttre gränser, förbättra hanteringen av migrationen och öka den inre säkerheten. 

EU:s interoperabilitetsförordningar gäller följande informationssystem på EU-nivå:

  • EU:s informationssystem för viseringar,
  • systemet för att jämföra asylsökandes fingeravtryck,
  • Schengens informationssystem,
  • in- och utresesystemet,
  • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd och
  • informationssystemet för uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer.

Systemen kompletterar varandra och med undantag för Schengens informationssystem lagras det endast uppgifter om tredjelandsmedborgare i dem. 

Remissbehandlingen av förordningsförslaget avslutas den 11 augusti.

Ytterligare information:
Hannele Taavila, polisdirektör, tfn 0295 488 568, [email protected]